Uudised / „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

„Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. November 2018

Põhiõppe läbisid 22 uut „Imeliste aastate“ grupijuhti, keda koolitas Norra Trondheimi laste- ja noortekliiniku „Imeliste aastate“ programmi juht Siri Gammelsaeter. Siri Gammelsaeter on ise viinud vanemlusgruppe läbi alates 2000-st aastast, ta on olnud ka grupijuhtide juhendaja ning töötanud nii koolipsühholoogi kui kliinilise psühholoogina.

Seni on grupijuhtide õpetajateks olnud kliiniline lapsepsühholoog Caroline White Inglismaalt ja psühhiaater ning programmi mentor Julie Anderson Venemaalt.

Uued, väljaõppe saanud, grupijuhid alustavad 2019. aastal Hiiumaal, Ida-Virumaal, Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal, Järvamaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Saaremaal. Grupijuhid valiti väljaõppesse koostöös kohalike omavalitsustega. Tulevased grupijuhid töötavad igapäevaselt laste, vanemate ja peredega. See oli neljas põhiprogrammi väljaõpe alates 2014. aastast, seni on välja õpetatud 54 grupijuhti.

„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad õppida, kuidas toime tulla laste käitumisprobleemide või perekriisidega, samuti neile, kelle peres kasvab esmase käitumishäirega lapsi.

vanemlusEelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programm koosneb 16 nädala jooksul kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmigrupijuhti.

„Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.