Uudised / Selgunud on naiste tugikeskuse teenuse pakkujad

Selgunud on naiste tugikeskuse teenuse pakkujad

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 20. November 2018

Septembris kuulutas sotsiaalkindlustusamet välja hanke, millega otsiti järgmisteks aastateks naiste tugikeskuse teenuse pakkujaid kõikidesse maakondadesse. Nüüdseks on hanke tulemused selgunud ning parimad teenusepakkujad välja valitud.

Andrea Kink, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna peaspetsialist: „Naiste Tugikeskuse teenuse pakkujate leidmiseks viidi kõikides maakondades läbi 14 eraldiseisvat riigihanget. Enamikesse maakondadesse otsiti ühte teenusepakkujat, kuid erandiks olid Läänemaa ja Hiiumaa, kus otsiti kahe maakonna peale ühte teenusepakkujat. Samuti olid erandiks Ida-Virumaa ja Harjumaa, kus otsiti mõlemasse maakonda kahte teenusepakkujat.“

Võrreldes möödunud aastal korraldatud hankega otsiti teenusepakkujaid pikemaks perioodiks – kolmeks aastaks, kaheaastase pikendamise võimalusega. Lisaks suurenes ka teenuse üldrahastus 30 protsendi võrra. Teenuse eelarve üheks aastaks on 1 miljon eurot.

Muutunud on ka pakkujate hindamissüsteem. „Hindamissüsteem võrreldes varasemate hangetega tugines seekord täielikult väärtuspunktidele ning aluseks võeti kolm kriteeriumi: meeskonna kompetents, teenuse korraldus ja sisu, teenuse osutamisega kaasneda võivad riskid ja nende maandamine. Teenuse maksumuse määras hankija, mis tähendab, et pakkujate valikul sai määravaks teenuse kvaliteet ning alampakkumisi antud hangete puhul teha ei saanud,“ kommenteeris Kink

Järgides neid kriteeriume tunnistati edukaks:

1. HARJUMAA
Ühispakkujad MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku viis. Teenusepakkuja Harjumaal osaliselt muutub, sest varem osutasid teenust MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin.
2. IDA-VIRUMAA
Ühispakkujad Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Mõlemad teenusepakkujad on teenust osutanud ka seni. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku viis.
3. JÕGEVAMAA
Ühispakkujad Jõgevamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks ning teenusepakkuja maakonnas muutub. Varem osutas teenust MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.
4. JÄRVAMAA
Ühispakkujad Järvamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks. Teenusepakkujad ei muutu.
5. LÄÄNE- JA HIIUMAA
Mõlema maakonna peale osutusid edukaks ühispakkujad Läänemaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks. Teenusepakkuja maakondades ei muutu.
6. LÄÄNE - VIRUMAA
Ühispakkujad MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kolm. Maakonnas teenusepakkuja ei muutu.
7. PÄRNUMAA
MTÜ Pärnu Naiste tugikeskus. Pakkumusi tuli maakonna kohta üks. Teenusepakkuja ei muutu.
8. PÕLVAMAA
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Pakkumusi tuli maakonna kohta üks. Teenusepakkuja ei muutu.
9. RAPLAMAA
Ühispakkujad Eesti Naiste Varjupaikade Liit ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kolm. Teenusepakkuja muutub. Varem pakkus teenust Rapla Naiste Tugikeskus.
10. SAAREMAA
MTÜ Pärnu Naiste tugikeskus. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku üks. Teenusepakkuja ei muutu.
11. TARTUMAA
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Pakkumusi tuli maakonna kohta üks. Teenusepakkuja ei muutu.
12. VALGAMAA
Ühispakkujad MTÜ Valgamaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks. Teenusepakkuja ei muutu.
13. VILJANDIMAA
Ühispakkujad Mittetulundusühing Viljandimaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks. Teenusepakkuja ei muutu.
14. VÕRUMAA
Ühispakkujad MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Pakkumusi tuli maakonna kohta kokku kaks. Teenusepakkuja ei muutu.

Kõigi uute pakkujatega sõlmitakse halduslepingud peale kohustusliku ooteaja möödumist, mille jooksul on võimalik riigihanke tulemused vaidlustada. Lepingud sõlmitakse perioodiks 01.01.2019 – 30.11.2021, mille täitumisel on võimalik lepinguid veel kaheks aastaks pikendada.

Naiste tugikeskuse teenuse eesmärk on pakkuda naistevastase vägivalla ohvritele ja nende lastele võimalikult mitmekülgset abi vägivallast väljumiseks. Aastas toetavad tugikeskused ligi 2000 naist ja nende lapsi.
Naiste tugikeskuse teenus on tasuta ning tagatud igas maakonnas. Tugikeskuste kontaktid, kes pakuvad teenust 2018. aasta lõpuni, on leitavad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lisainfo:
Andrea Kink, ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna peaspetsialist, 51927349