Uudised / Tervisedenduse ühing andis välja kuus tervisedendaja kutset

Selles kutsevoorus andis Eesti Tervisedenduse Ühingu komisjon välja tervisedendaja kutsed kuuele spetsialistile - Tiia Pertel, Alice Haav, Nele Kunder, Kristi Mõistus, Liina Riisenberg, Kaidy Aljama.

ETÜlogoKutsed on antud tähtajaga 6.12.2023. Kutse saamiseks pidid taotlejad läbi tegema eneseanalüüsi protsessi ning vestluse hindamiskomisjoni liikmetega. 

Järgmine tervisedendaja kutsevoor toimub 2019. aastal, dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.