Uudised / Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab hoolekande ajaloost ja arenguvajadustest

Ajakirja Sotsiaaltöö selle aasta viimasest numbrist (4/2018) saab lugeda tagasivaadet Eesti hoolekandele 100 aasta jooksul, artikleid abivõimalustest tõsiste käitumisprobleemidega lastele, pikaajalise hoolduse ja puuetega inimeste poliitika kaasajastamisest, riikliku ohvriabi arenguvajadustest jpm teemadel.

nr4 2018 kaasArtiklite tutvustus

 • Jüri Kõre (Tartu Ülikool) analüüsib Eesti hoolekande arengut viimase saja aasta jooksul ja jõuab järeldusele, et institutsionaalse hoolekande domineerimisel põhinev suund ilmutab suurt kestlikkust.
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees Eike Käsi võtab eessõnas kokku Eesti sotsiaaltöö 6. kongressi tulemused.
 • Persooniloos jagab oma mõtteid tunnustatud lastehoolekande arendaja Pille Vaiksaar, kellel on täitunud veidi üle aasta haridus-, hoolekande- kui ka teraapiaasutusena tegutseva Maarjamaa Hariduskolleegiumi juhina. Loe artiklit
 • Ajakiri viis läbi vestlusringi Praxise „Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüsi” autorite Laura Aabeni, Jako Salla ja Anna Markinaga.
 • Kinniste lasteasutuse teenuse osutamise põhimõtteid tutvustavad lähemalt Egle Välba sotsiaalkindlustusametist ja teenuseosutajad Pille Vaiksaar ja Moonika Feofanova. Loe artiklit
 • Sotsiaalministeeriumis käivad ettevalmistused pikaajalise hoolduse ja erivajadustega inimeste poliitika, teenuste ja toetuste kaasajastamiseks. Muudatuste lähtekohti tutvustavad Maarja Krais-Leosk (loe artiklit), Signe Riisalo ja Tiia Sihver (loe artiklit).
 • Kristiina Luht uuris oma magistritöös ohvriabitöötajate hinnanguid riikliku ohvriabi arenguvajadustele.
 • Tuuli-Brit Vaga uurimus käsitles Eesti elanike arvamusi lastekaitsetööst ja meedia rolli selle kujunemisel.
 • Kohalike omavalitsuste rubriigis saab lugeda haldusreformijärgsest sotsiaaltööst Saaremaal ja Tori vallas, autoriteks Kairit Lindmäe ja Priit Ruut.
 • Kristi Ploom ja Riste Uuesoo Õiguskantsleri kantseleist jagavad soovitusi, kuidas tutvustada sotsiaalteenuseid linna või valla kodulehel. Loe artiklit
 • Marge Aasalaid vahendab Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajate kogemusi mittetöötavate ja -õppivate noorte abistamisel.
 • Kadi Lauri tutvustab sotsiaalkindlustusameti teenuseid, mis toetavad laste ja pere heaks tehtavat võrgustikutööd kohalikes omavalitsustes. Loe artiklit
 • Judit Strömpl (Tartu Ülikool) kirjutab IDEA projekti põhjal sellest, kuidas toetada lapse osalemisõigust raskete otsuste puhul, nt lapse perest eraldamisel.
 • Felika Tuul tutvustab omanäolist ettevõtmist Tartus: projektiga "CoMe Strong" liitunud 45–75aastased mehed korraldavad klubilisi tegevusi ja soovivad jõuda Meeste Garaaži liikumisega ka teistesse Eesti linnadesse.
 • Ajaloo rubriigis on põhjalik artikkel sotsiaalpedagoogika uuendaja Anton Makarenko eluteest ja loomingust, mille pani kokku tema 130. aasta juubeliks Marju Selg.

Sotsiaalvaldkonnas töötavatele ja tulevastele spetsialistidele ning teistele sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika huvilistele suunatud erialast ajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös sotsiaalministeeriumi ja toimetuse kolleegiumi asjatundjatega. Ajakiri ilmub neli korda aastas.