Uudised / Peresõbraliku tööandja märgise programmi saab kandideerida 4. veebruarini

4. veebruarini on avatud peresõbaliku tööandja märgise kandideerimisvoor tööandjatele, kes soovivad muuta oma töökeskkonda pere- ja töötajasõbralikumaks. Programmi pääsejad selguvad märtsi alguses.

peresobralik„Hiljutisest CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust selgus, et 75% töötajatest on avatud tööpakkumistele, mis tähendab, et tööandjad peavad üha rohkem pingutama, et pakkuda töötajatele lisaks väärilisele palgale ka peresõbralikku, turvalist ja paindlikku töökeskkonda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Paljudes organisatsioonides mõeldakse töö- ja pereelu ühitamisest rääkides automaatselt väikeste lastega töötajatele, kuid teema võib olla sama oluline ka teiste töötajate jaoks, näiteks võib olla suurem vajadus toetavale töökeskkonnale vanurit hooldaval töötajal või tudengil, kes õpib ja töötab samaaegselt.“

Peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjate kogemused on näidanud, et nende töötajad on konkurentsivõimelisemad ja lojaalsemad.

Ministri sõnul on programmiga liitumise vastu huvi tundnud juba paljud ettevõtted. „Need tööandjad, kes veel kahtlevad, jõuavad lähipäevil kenasti taotlusankeedi ära täita.“

Programmi on oodatud kõik tööandjad nii erasektorist, avalikust kui kolmandast sektorist, kes soovivad panustada organisatsiooni töökultuuri ja on võtnud eesmärgiks muuta töökeskkonda pere- ja töötajasõbralikumaks.

Programmis osalemiseks ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid ja piisab sellest, kui tööandjal on soov selles vallas veelgi enam ära teha.

Käimasolev taotlusvoor avati eelmise aasta novembris ning kandideerimise tähtaeg oli 31. jaanuar, mida otsustati pikendada 4. veebruarini 2019.

Sel aastal pääseb programmi ligi 30 tööandjat, kes valitakse välja kandideerimisankeedi esitanud organisatsioonide hulgast. Lõplikud programmi pääsejad selguvad 2019. aasta märtsi alguses.

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja peresõbraliku tööandja mudelit rakendab konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti AS.

2017. aastast sotsiaalministeeriumi poolt välja antava peresõbraliku tööandja märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel ning suurendada töötajate turvatunnet. Konkursi tulemused on andnud võimaluse tunnustada tööandjaid, kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-2,5 aastat sõltuvalt tööandja algsest peresõbralikkuse tasemest. Programmis suunatakse tööandjad oma tegevusi analüüsima ja põhjalikult läbi mõtlema, samal ajal pakutakse neile nõustamist ja koolitusi. Lisaks juhtkonnale kaasatakse protsessi ka töötajaid.

Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse tulemusena on välja toodud ka haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ja tööandja maine paranemist.

Seni on peresõbraliku tööandja lõppmärgise pälvinud kokku 13 tööandjat. 62 tööandjat omavad algmärgist, mis tähendab, et nad osalevad aktiivselt programmis ning rakendavad peresõbralikke meetmeid, et muuta oma organisatsiooni töökultuuri pere- ja töötajasõbralikumaks.

Lisainfo programmi kohta Tööelu portaali veebilehel.

2018. aasta sügisel alg- ja lõppmärgise saanud tööandjad.