Uudised / Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja korraldab kevadel ning sügisel Tartus ja Tallinnas koolitussarja, kus lastega töötavad spetsialistid õpivad ära kuulama erivajadusega lapsi.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna projektijuhi Ann Lind-Liibergi sõnul on lapsel alati õigus väljendada teda puudutavates küsimustes vabalt oma vaateid. „Paraku ei pöörata meil erivajadusega laste sõnaõigusele piisavalt tähelepanu ja nende arvamust pole kombeks küsida. Kahjuks on meie kodudes, päevakeskustes ja hoiukodudes väärkoheldud puudega lapsi, kelle pärast me tõsist muret tunneme,“ rääkis ta ning lisas, et ka puudega lapsed peavad saama end puudutavates menetlustes kaasa rääkida ja tunnistusi anda.

„Meie juurde satub tihti autismispektrihäirete ja aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lapsi. Selline laps võib käia tavakoolis ja on väärkohtlejale lihtsasti leitav. Veelgi haavatavamad on raske ja sügava puudega lapsed, keda meil seni väga palju käinud ei ole, kuid me tahame osata abistada kõiki lapsi, puudele vaatamata,“ rääkis Lind-Liiberg.

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja peaspetsialist Lilia Tkatši sõnul tuleb erivajadusega last kuulates olla väga paindlik. „Näiteks on meil olnud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsi, kes on ära kuulamise ajal roninud laudadel või jooksnud ringiratast. Meie peame saama lapsega kontakti vaatamata tema erivajadusele ja kohandama ennast ja ka keskkonna lapse vajadustele vastavaks,“ ütles ta. „Selline mõtteviisi muutus nõuab lisaks teadmistele emotsionaalset valmisolekut.“

Kevadised koolitused „Vaimsete erivajadustega laste küsitlemise eripärad“ toimuvad 13.–14. aprillil Tallinnas, rahvusraamatukogus, sügiseste koolituste kuupäevad on selgumas. Koolitustele on registreerunud üle saja lastega töötava inimese, kellega lastemaja teeb regulaarselt koostööd. Koolitused toimuvad BaDev projekti raames, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon.

„Me lihvime koolitusel ühiselt oskusi, et märgata menetlusprotsessis varakult lapse erivajadust ja kohelda teda sellest tulenevalt parimal moel. Õpime lapse arvamust vastavalt vanusele ja küpsusele ära kuulama, olgu ta vägivallaohver, pealtnägija või õigusrikkuja,“ ütles Lind-Liiberg.

Taustainfo:

 • Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.
 • Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised.
 • Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.
 • Eestis on täna kaks lastemaja – põhja ja lõuna lastemaja. Lastemajade kontaktid leiab ameti kodulehelt, helistada saab ka lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112.
 • 2018. aastal abistati lastemajades 245 last.
 • Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks ei avalikustata lastemaja aadresse.


  Kontakt:
  Ann Lind-Liiberg, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna projektijuht
  Ann.Lind-Liiberg@sotsiaalkindlustusamet.ee, 6408101