Uudised / Uus mudel on mõeldud selleks, et aidata erivajadusega last kiiremini

Sotsiaalkindlustusamet kuulutas täna välja konkursi, et leida kohalikud omavalitsused, kellega testida uudset teenuste osutamise mudelit. See mudel aitab tuvastada erivajadusega lapse abivajaduse kiiremini ja väiksema asjaajamisega.

Uue töökorraldusliku mudeliga tagatakse erivajadustega lastele ja nende peredele vajalik abi võimalikult kiiresti ning kaotatakse keeruline asjaajamine. Mudeli piloteerimisse kaasatakse kuni 15-aastased lapsed, kes vajavad tuge korraga mitmes valdkonnas, näiteks hariduse, tervishoiu- või sotsiaalvaldkonnas.

„Soovime jõuda erivajadustega laste teenuste korrastamisel sinna, et kohalikel omavalitsustel on laste ja perede toetamisel keskne roll. Nemad aitavad korraldada erivajadusega lapse vajaduste hindamise nii, et dubleerivaid tegevusi ei teki,“ seletas sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna arendusspetsialist Alice Juurik pilootprojekti tagamõtet. „Me vaatleme lapse ja pere vajadusi tervikuna ning vähendame killustatust. Näiteks kui koolist tuleb kohalikule omavalitsusele signaal, et lapsel on õpiraskused ja ta vajab nii logopeedi kui ka füsioterapeudi abi, siis tulevad kokku haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Nad leiavad üheskoos lapsele parima lahenduse, mitte ei jooksuta teda erinevate teenusepakkujate vahel.“ Paralleelselt uue mudeliga piloteeritakse töövahendit, mis võimaldab lihtsasti kaardistada, millistes valdkondades laps tuge vajab ja millist spetsialisti kohalik omavalitsus kaasama peab.

Konkursile on oodatud kohalikud omavalitsused, kes soovivad osutada koostöös oma piirkonna sotsiaal-, hariduse ja tervishoiuvaldkonna partneritega lapsi toetavaid teenuseid, mida uudne mudel ette näeb. Sotsiaalkindlustusamet toetab kuni seitset taotlejat üle Eesti, kaasates piloteerimisse 71 last ja nende perekonda.

Konkursikutse leiad siit.