Uudised / „Kasvage koos“ kampaania tutvustab vanemahüvitise süsteemi muudatusi

Sotsiaalkindlustusamet alustas vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi 1. septembrist jõustuvaid muudatusi tutvustava teavituskampaaniaga „Kasvage koos“. Kampaania eesmärk on viia kurssi praegused ja tulevased lapsevanemad vanemahüvitise muudatuste ning juba olemasolevate võimaluste ja õigustega.

Kasvage koos FB pilt estSotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Marjana Lazarenkovi sõnul jõustub septembrist kaks olulist muudatust vanemahüvitise süsteemis. „Muudetakse vanemahüvitise arvestusperioodi ning lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine. Vanemahüvitise suurust hakatakse septembrist arvutama lapse sünnist üheksale kuule eelnenud 12 kalendrikuu sissetuleku alusel. Lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse järk-järgult ning vastavad vahendid seotakse vanemahüvitise süsteemi,“ rääkis ta ning lisas, et kõik pered, kuhu sünnib laps hiljemalt 31. augustil, saavad lapsehooldustasu vana korra järgi.

Lapsehooldustasu ja lapsetoetus on erinevad toetuse liigid ning lapsetoetuse ja kõigi muude peretoetuste maksmist jätkatakse. Lapsetoetus esimese ja teise lapse eest on 60 eurot lapse kohta kuus ning kui perre sünnib kolmas või järgmine laps, on lapsetoetus 100 eurot kuus.

Kampaania „Kasvage koos“ on jätk sotsiaalministeeriumi 2017. aasta kampaaniale „Papsiga kodus“. Peamiselt sotsiaalmeedias levivates reklaamides on fookuses lapsevanemad ja pereplaneerijad, kes räägivad oma lugusid, avavad oma väärtushinnanguid ja tõmbavad tähelepanu erinevatele sõnumitele. Digikampaania toimub kahes jaos: aprillis ja augustis. Kampaania viib läbi reklaamibüroo La Ecwador.

Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi täiustamise protsessi juhib sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond. „Meie väljakutse on leida viise, kuidas soosida ja toetada laste saamist ning anda samal ajal peredele piisav paindlikkus võimalusel ka töötamiseks ja hoolduskoormuse jagamiseks. Riik täiustab vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi, et soodustada töö ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse ühtlasemat jaotumist vanemate vahel,“ rääkis sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht Pirjo Turk.

Kuna muudatused on mahukad jõustuvad muudatused etapiti vahemikus 2018-2022. Vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi muudatused leiad sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Lapsevanemad saavad oma vanemahüvitise arvestusperioodi ja selle suurust arvutada sotsiaalkindlustusameti ja kalkulaator.ee koostöös valminud kalkulaatori abil. Lisainfot 2019. aasta septembri muudatuste kohta koos näidetega saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.