Uudised / Psüühika- ja käitumishäireid diagnoositi sama palju kui aasta varem

2018. aastal pöördus psühhiaatri vastuvõtule 2 protsenti rohkem noorukeid ja täiskasvanuid, kuid 4 protsenti vähem lapsi kui eelnenud aastal, selgub Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis täna avaldatud psüühika- ja käitumishäirete statistikast.

Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete järgi käis 2018. aastal psühhiaatri esmasel või korduval vastuvõtul 103 569 inimest, see on keskmiselt iga 13. Eesti elanik. Enamus ehk 90 protsenti psühhiaatri patsientidest olid vanuses 15 või vanemad. Rohkem pöördus tervisemurega vastuvõtule naisi – 55 protsenti nooruki- ja täiseas patsientidest. Kuni 14-aastaseid lapsi oli psühhiaatri patsientide hulgas kümnendik, kellest kaks kolmandikku poisid ja kolmandik tüdrukud.

Psüühika- või käitumishäire diagnoosiga oli ligi 93 000 patsienti – ligikaudu sama palju kui aasta varem. Pisut rohkem oli vaimse tervise häirega nooruki- ja täiseas patsiente, samas oli lastel psüühika- ja käitumishäireid vähem kui 2017. aastal. Haigekassa lepingupartnerite statistika põhjal on viimastel aastatel suurenenud vaimse tervise õe vastuvõtud ja ka kliinilise psühholoogi konsultatsioonid, mida TAI psüühika- ja käitumishäirete statistika ei kajasta.

Haiglaravil oli üle 11 000 psüühika- või käitumishäirega patsiendi. Keskmine psühhiaatria haiglaravi kestis 18 päeva ja ei ole eelnenud aastatega võrreldes muutunud.

Endiselt on sagedasemateks diagnoosideks neurootilised ja stressiga seotud häired ning meeleoluhäired, mida esines 2018. aastal vastavalt 25 ja 22 protsenti haigusjuhtudest. Sellised häired on omasemad naistele, kellel esines neid meestest kaks korda rohkem. Meestel on levinumaks diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete, nagu alkohol ja narkootikumid, tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired, mida registreeriti neil ligi neli korda enam kui naistel. Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäiretest oli 74 protsenti alkoholi ja 13 protsenti opioidide kasutamise tõttu.

2018. aasta psüühika- ja käitumishäirete ambulatoorse ja haiglaravi statistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.