Uudised / Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 01. Juuli 2019

Alates 1. juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ja lõhnaained e-sigarettide vedelikes ning tubakatoodete kaugmüük.

Tubakatoodete nähtavuse ja kättesaadavuse piiramise eesmärk on ennetada alaealiste suitsetamisega alustamist ning toetada neid, kes soovivad suitsetamisest loobuda.

„Tubakatarbimine on Eestis vähenemas ning tänu sellele näeme olulise positiivse trendina ka passiivse suitsetamise kahjuliku mõju vähenemist. Viimase kümne aastaga on tubakasuitsuga kokkupuutuvate inimeste osakaal vähenenud poole võrra, seda nii kodus, töökohal kui avalikus ruumis,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samas on tubakatarvitamise tagajärjed ühiskonnale endiselt kulukad ja inimesele kannatuste rohked. Juulist jõustuvad piirangud on järgmine samm selleks, et vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja vältida suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega.”

Kaupmeestele on jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. Kaupmeeste Liidu juhend tubakatoodete väljapanekuks müügikohas annab häid soovitusi erinevate poodidesse sobivate lahenduste kohta. Näiteks on võimalik kasutada leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või erinevaid kardinaid, suletud jaoturit jt lahendusi.

Lisaks väljapaneku keelule jõustub 1. juulist ka tubakatoodete ja seonduvate toodete kaugmüügi keeld. See tähendab, et edaspidi pole lubatud osta sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke e-poest. Samuti keelatakse alates juulist tubakast erinevate maitse- ja lõhnaainete kasutamine e-sigarettide vedelikes. Uuringud kinnitavad, et mittesuitsetajatele on tubakaga mitteseonduvad magusad maitsed atraktiivsemad ning ka lapsed eelistavad e-sigarettide esmaproovimisel magusaid maitsevedelikke. Samas on seni uuritud e-sigaretiga kaasnevatest tervisemõjudest leitud kõige suurem mõju olevat just lõhna- ja maitseainete sissehingamisel.

Järelevalvet tubakaseaduses sätestatud nõuete täitmise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. 

  • Tubakatarvitamise vähendamise meetmed võtab kokku 2012. aastal kinnitatud tubakapoliitika roheline raamat, mille eesmärk on eelkõige laste ja noorte tervise hoidmine, et nad ei alustaks suitsetamisega.
  • Tubakapoliitika roheline raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vähendamisele, alaealistele kättesaadavuse piiramisele, tubaka alternatiivtoodete turustamise reguleerimisele, suitsuvaba keskkonna edendamisele ja salaturu piiramisele.
  • Tubakatarvitamine põhjustab 40% kõikidest südame-veresoonkonnahaiguste juhtudest, 80% kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhtudest ja 30% kõikidest vähijuhtudest. Kopsuvähi juhtudest põhjustab suitsetamine 90%.
  • Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on tubakatarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ning tubakatarvitamist peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks. Eestis suri suitsetamisega seotud haiguste tõttu 2017. aastal 2321 inimest.