Uudised / Koolialguseni jäänud nädala jooksul tuleb üle korrata ka liiklusreeglid

Augusti lõpust alates pöörab politsei liiklusjärelvalves suuremat tähelepanu sõidukiirusele asulasisestel teedel. Hetkel on käimas kogu Euroopas üheaegselt läbi viidav kiirusekontrolli nädal. "Ohutu sõidukiirus määrab ära nii selle, kas juhil on võimalik kokkupõrget vältida kui ka kokkupõrke korral võimalikud tagajärjed. Kohas, kus lubatud linnakiirusel liikunud auto ootamatult teele astunud jalakäija ees pidama saab, sõidab 60 km/h liikunud auto inimesele otsa kiirusega 41 km/h," selgitab Tänak kiiruseületamise ohtlikkust.

Koolialguse nädalal on politsei kogu Eestis väljas tugevdatud jõududega ning hoiab silma peal suurematel ristmikel ja kooli- ning lasteasutuste lähistel ülekäiguradadel. Traditsiooniliselt kaasatakse ohutu koolialguse tegevustesse ka igapäevaselt kabinetis töötavaid ametnikke.

Selle aasta esimese seitsme kuuga sai liikluses vigastada 78 kuni 15-aastast jalakäijat ning valdav osa neist õnnetustest juhtus asulasisestel teedel. Enam kui pooltel juhtudel on lapsed liikluses vigastada saanud jalakäijatena, veidi enam kui veerandil juhtudest jalgratturina. Seetõttu tuleb vanematel, kelle lapsed kasutavad kooli minekuks liiklusvahendit, tuletada lastele meelde sellega ohutu liiklemise võtted. Kindlasti tuleb lastele selgitada uues liiklusseaduses kehtestatud nõudeid jalgratastele ja mopeedidele ning nendega liiklemise reegleid.


Koolialguse liikluse meelespea

  • Teed tohib ületada selleks ette nähtud kohas - ülekäigurajal. Enne rajale astumist peatu ning vaata esmalt vasakule, siis paremale ning tee keskel kindlasti uuesti paremale. Ära astu autoteele enne, kui lähenev auto on seisma jäänud.
  • Jalakäija peab arvestama, et autol kulub seisma jäämiseks tunduvalt kauem aega, kui inimesel.
  • Autoaknast tundub liiklus hoopis teistsugune kui jalgsi liikudes. Seega tuleb kõik tähtsamad teekonnad täiskasvanu saatel läbi käia ning võimalike ohtude vältimine selgeks saada.
  • Täiskasvanute hooletu käitumine liikluses annab väga halba eeskuju ka lastele.
  • Liikluses pole kohta kiirustamisele ega ülemeelikusele.
  • Jalgratas, mopeed või muu liiklusvahend olgu tehniliselt korras ja sõiduki juhtimisvõtted ning ohutu liiklemise reeglid selged.