Uudised / Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi katsetama uut erihoolekande mu...

Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja konkursi, et leida kohalike omavalitsuste hulgast partnereid, kes katsetaksid psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit.

Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi ühe tervikuna. Teenus kujuneb iga abivajaja puhul tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Mudelit katsetatakse vahemikus 2019–2021 ning abi osutatakse 16–64-aastastele inimestele.

Kui varem korraldas erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuseid riik, siis uue mudeli järgi teeb seda kohalik omavalitsus. „Inimene peab saama tuge võimalikult paindlikult,“ seletas sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna projektijuht Kärt Saarsen. „Sageli läheb tuge tarvis mitmes eluvaldkonnas, näiteks suhete, tervise ja tööga või igapäevaelu korraldamisel. Uues mudelis toome eri valdkondade teenuseosutajad inimese jaoks kokku ning koostame ühe tervikliku abipaketi.“

Kiirema abistamise võimalust tõstis esile ka Tallinna vaimse tervise keskuse direktor Merike Maido: „Me saame edaspidi lähtuda inimese tegelikest vajadustest ja läheneda igaühele individuaalselt. Abi on vajadusel kohe kättesaadav ning eri valdkondade teenuseid pakutakse samaaegselt. Kui inimese abivajadus muutub, saame kohe muuta ka teenuseid.“ Tulevikus on ka lihtsam märgata ja toetada inimest, kes jääb praegu abisüsteemist välja. Nimelt vahetab kohalik omavalitsus edaspidi regulaarselt infot asutustega, kes psüühilise erivajadusega inimestega igapäevaselt kokku puutuvad: perearstid, politsei, koolid jne.

Konkursile oodatakse osalema kõiki Eesti kohalikke omavalitsusi, esitada võib ka ühistaotlusi. Projekti raames osutatakse teenuseid kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele. Kohalike omavalitsuste piloteerimisega seotud tegevuste kulud kaetakse projekti eelarvest. Konkursi kogumaht on kuni 7,4 miljonit eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2019 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“. Konkursi dokumendid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.