Uudised / Alanud on Põhjamaade toitumissoovituste uuendamine

Alanud on Põhjamaade toitumissoovituste uuendamine

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 20. September 2019

Põhjamaade toitumissoovituste ajakohastamiseks on kokku kutsutud töögrupp, kuhu kuuluvad erinevate riikide teadlased. Uued soovitused loodetakse avaldada 2022. a lõpus. Eesti koos Läti ja Leeduga osaleb töögrupis vaatlejaliikmena.

Täpsema info leiab siit

Uuendusprotsessi oluline osa on ka teemade valimine, mis vajaksid põhjalikke süstemaatilisi kirjanduse ülevaateid konkreetsete uute terviseprobleemide või uute teaduslike tõendite tõttu.

Seoses sellega oodatakse kõikidest riikidest (sh Eesti) eksperte muuhulgas süstemaatiliste ülevaadete koostamise töögruppidesse ja ka ettepanekuid teemadeks, mille kohta tuleks süstemaatilisi ülevaateid koostada. Teemade ülesseadmine on anonüümne.

Täpsema info ekspertide kaasamise kohta leiab siit