Uudised / Mürgistusteabekeskuse uus veeb on kättesaadav ka vaegnägijale

Mürgistusteabekeskuse uus veeb on kättesaadav ka vaegnägijale

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 16. Jaanuar 2020

Terviseameti mürgistusteabekeskuse uuendatud veebilehelt on võimalik otse helistada infoliinile ja tellida uudiskirja hooajaliste ohtude kohta, samuti on lisaks eesti- ja venekeelsele lugejale veebilehe sisu kättesaadavaks tehtud ka vaegnägijale.

16662 logo remake 01Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul arvestati veebilehe uuendamisel tänapäeva kasutaja vajadustega. „Näiteks on võimalik telefoniga kodulehte sirvides sealt otse mürgistusteabekeskuse numbrile 16662 helistada,“ ütles Oder, kelle sõnul pakub uuendatud veebileht suuremat võimalust uurida vajalike esmaabivõtteid erinevate mürgiste ainete puhul. „Lisaks pikematele artiklitele saab kiire otsinguga leida küsimusi tekitanud mürgiaine korral esmase kiire tegutsemise soovituse.“

Täiesti uudne on noortele peredele, õpetajatele ja tervishoiutöötajatele pakutav võimalus tellida uudiskirja, kus igal hooajal näiteks võetakse kokku toimunu ja hoiatatakse eesoleva perioodi võimalike trendide ja mürgistusjuhtumite eest. „Mürgistused on ju hooajalised ja oskame suuresti prognoosida mürgistusohtusid erinevas ajas. Seetõttu on uudiskiri hea võimalus näiteks väikelaste vanematele operatiivselt meelde tuletada, millele tuleb tähelepanu pöörata“ ütles Oder.

Kodulehelt leiab infot ka mürgistusteabekeskuse elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele suunatud koolituste kohta, pakutavad veebikoolitused võimaldavad neist osa saada ka nägemis- või kuulmispuudega inimestel.

Noortel vanematel on võimalik oma kodu ohutust analüüsida läbi interaktiivse AgaMina laste traumaennetuse tarbeks loodud kodukeskkonna. Õpetajad saavad aga tundide ettevalmistamisel kasutada kodulehel olevaid mürgistusteabekeskuse digiteavikuid.

Lehel on olemas rohkem abiinfot ka meditsiinitöötajatele - näiteks näevad tervishoiutöötajad raviks vajalike antidootide pidevalt korrigeeritavat hetkeseisu ja saavad tutvuda rahvusvaheliste ravijuhistega.

Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes äsja juhtunud mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning anonüümne. Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama tegutsemisskeemi.

Lisainfo: www.16662.ee