Uudised / Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

Sel aastal on Eestis vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel hõlmates kokku enam kui 177 000 meest ja naist. Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 82 262 naist, emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma 55 735 naist. Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kokku kuulub sihtrühma 84 516 meest ja naist.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav. „Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega,“ selgitas vähisõeluuringu registri vanemanalüütik Margit Marjamäe.

2020. aasta sõeluuringute sihtrühmad on:

Rinnavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970. Uuringule kutsutakse naisi vanuses 50–69 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul rinnavähki diagnoositud ning nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.

Emakakaelavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. Uuringule kutsutakse 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul emakakaelavähki diagnoositud.

Jämesoolevähi sõeluuring: mehed ja naised sünniaastatega 1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960. Uuringule on kutsutud mehed ja naised vanuses 60–69 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole jämesoole pahaloomulist kasvajat varasemalt diagnoositud ning nad ei ole eelnevalt käinud sõelkoloskoopia uuringul.

Kuidas registreerida sõeluuringule?

Aasta alguses luuakse sihtrühma kutsutavatele digitaalne sõeluuringu kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt www.digilugu.ee →Terviseandmed →Saatekirjad), mis on uuringule aja broneerimise aluseks. Tervise Arengu Instituut soovitab Eesti riigi infoportaalis www.eesti.ee suunata teavitused igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – sihtrühma kuuluv inimene saab broneerida talle sobiva vastuvõtu aja sobivasse tervishoiuasutusse, kontaktandmed leiab kutselt. Esimese poolaasta jooksul saadetakse meeldetuletuseks kutsed ka e-posti või kirja teel.

Ravikindlustuse olemasolul tasub sõeluuringu eest Haigekassa. Lisainfot sõeluuringute kohta leiab kodulehelt www.haigekassa.ee/soeluuring.

Täpsem statistika 2020. aasta vähi sõeluuringute sihtrühmade ja kutsutavate kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis (avaldatakse kell 10.00).