Uudised / Tallinna Linnavolikogu otsustas anda TAI-le tasuta kasutusse maa kahjude vähendamis...

Tallinna Linnavolikogu kinnitas oma 23. jaanuari istungil Tervise Arengu Instituudile (TAI) maa tasuta kasutusse andmise, et avada Lasnamäele Plasti tänavale kahjude vähendamise keskus. TAI lepingupartneriks olev ehitusettevõte asub nüüd linnalt keskuse tarbeks ehitatud moodulhoonele taotlema ka kasutusluba, misjärel saab alustada juba teenuse osutamist.

Vajadus uue keskuse järele on suur, kuna ligi kolmandik Tallinna narkootikume süstivatest inimestest elavad või liiguvad Lasnamäel. Keskuse asukoht Plasti tänava Peterburi tee poolses otsas on valitud selliselt, et see ei asu lasteasutuste vahetus läheduses, ent samas on klientidele hästi ligipääsetav nii ühistranspordi kui autoga ja jalgsi.

Kahjude vähendamise keskus hakkab pakkuma mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele nii narkootikumide tarvitajatele, nende lähedastele kui ka kõigile kodanikele – vahetatakse kasutatud süstlaid puhaste vastu ja hoitakse sellega ära kasutatud süstalde tänavatele sattumise; nõustatakse sõltlasi ja nende lähedasi toimetuleku ja ravivõimaluste suhtes ja motiveeritakse narkootikumidest loobuma, õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon jm.

Kahjude vähendamise keskus on esimene lüli ketis, mille kaudu tarvitajatega kontakti saavutada, neid aidata ning motiveerida ravile suunduma. Keskus aitab piirkonnas narkootikumidest põhjustatud probleeme vähendada. Peamine eesmärk on vähendada vere kaudu levivate nakkushaiguste levikut. Rahvusvahelised uuringud toovad välja (99 linnas läbiviidud analüüs), et linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 protsendi võrra aastas. Samas linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see 8 protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähendamise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes kahjude vähendamise keskusi ei kasuta. Seega aitavad need keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.