Uudised / Haigena töölt koju jäämine olgu iseenesestmõistetav

Haigena töölt koju jäämine olgu iseenesestmõistetav

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 28. Aprill 2020

Täna tähistatakse ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva, millega juhitakse tähelepanu tervise hoidmisele töökeskkonnas. Laienema peab mõistmine, et tõbisena koju jäämine võib aidata päästa elusid. Võitlus ülemaailmse koroonaviiruse vastu on toonud kaasa piiranguid, millel on mõju tööturule ning kindlasti ka töötingimustele. Piirangutest põhjustatud kriisist väljumine seab täiendavaid nõudmisi nii töötajatele, tööandjatele, töökeskkonnale kui kadunud töökohtade tõttu majandusele tervikuna.

„Kehtestatud piirangutest saame loobuda ainult järk-järgult ning ka inimeste kodukontoritest tööle naasmine peab toimuma turvaliselt. Töökeskkonna riske tuleb lähtuvalt uuest olukorrast vajadusel ümber hinnata. See eeldab suuremat tähelepanu töötervishoiule, hügieeniharjumustele kui ka soovitusi sotsiaalse distantseerumise, kaugtöö rakendamise ning muude kokkupuudet vähendavate meetmete osas. Kindlasti kasvab ka psühholoogilise nõustamise vajadus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Kriisist väljudes peaksime jätkama head praktikat, kus juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte nakatada teisi. Eriolukorras toetab seda ka haiguslehtede hüvitamine alates esimesest päevast.“

Senised meetmed töötajate ja nende perede majandusliku olukorra toetamiseks on hästi käivitunud. „Töötukassa palgameetmest on kolme nädala jooksul abi saanud enam kui 32 000 töötajat, kellest paljud on seeläbi loodetavasti pääsenud koondamisest. Loomulikult teeb muret jätkuvalt kasvav töötuse määr, kuid usun, et heas koostöös tööandjatega ning töötukassa meetmete toel suudame vältida kõige mustemaid stsenaariume,“ sõnas minister Kiik.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur tuletab meelde, et tööandjatel on oluline uuendada riskihinnanguid lähtuvalt muutunud töötingimustest ning pöörata erilist tähelepanu füüsilise tervise aspektide kõrval ka psühhosotsiaalsetele ohuteguritele, millel võib olla arvestatav mõju töötajate vaimsele tervisele.

Rahvusvaheline tööorganisatsioon on rõhutanud, et tööohutuse ja töötervishoiu tagamine on hädavajalik koroonaviiruse pandeemiaga hakkama saamiseks ning töötamise jätkamiseks. Ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva tähistatakse 28. aprillil, et pöörata tähelepanu tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele kogu maailmas.

Lisainfo: