Uudised / Siseministeerium kuulutas välja konkursi riskinoortele arenguvõimaluste pakkumiseks

Siseministeerium kuulutas välja konkursi, et leida koostööpartner riskigruppi kuuluvatele noortele arenguvõimaluste pakkumiseks SPIN-programmi abil. Partneril peab olema välja töötatud programm arendavatest kogukondlikest vaba aja tegevustest, et aidata ennetada ja vähendada riskis olevate noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada aktiivsete eluhoiakute kujunemist.

Koostööpartner jätkab seniste tegevuste elluviimist 2023. aasta lõpuni. Lisaks sellele tuleb koostööpartneril ette valmistada laienemine uutesse maakondadesse, hinnata tegevuste mõju, töötada välja ja viia läbi koolitusprogramm täiendavatele noorte valdkonna töötajatele.


Kogukondliku ennetusprogrammi eesmärk on luua kogukonnas noortele uusi eneseteostusvõimalusi ning toetada jalgpallitreeningute ja edendavate töötubade kaudu nende arengut. Programmiga on loodud noortele võimalus sisustada oma vaba aega, osaleda sporditegevuses ning omandada eluks vajalikke oskusi.
Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest ja projekti toetuse kogumäär aastatel 2020–2023 on 1 924 900 miljonit eurot.

Konkurss kestab 20. maini. Täpsem info taotluse esitamiseks on leitav Siseministeeriumi kodulehelt