Uudised / Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas sai värskendatud välimuse ja parema...

Tervise Arengu Instituut võttis tervisestatistika avaldamisel kasutusele andmebaasi uuema versiooni statistika.tai.ee – värskendatud kujundusega andmebaasis säilitati senine struktuur, aga parendati töökindlust ning otsingufunktsiooni. Uue versiooni kasutuselevõtt on vajalik, et tagada andmete kättesaadavus igal ajal.

Statistika pärineb Tervise Arengu Instituudi meditsiiniregistritest, tervishoiuteenuse osutajatelt kogutud tervishoiustatistikast, tervisekäitumise uuringutest ning teistelt asutustelt, kes tervisega seotud andmeid töötlevad. Andmebaasi uues versioonis on leitavad kõik andmed, mis olid olemas ka eelmises.

Andmebaas sisaldab nüüdseks juba 1724 tabelit, mis on mõeldud kõigile, kes soovivad saada andmeid Eesti tervisevaldkonna ja terviseseseisundi kohta. Andmed on rühmitatud valdkondade järgi:

  • rahvastikunäitajad,
  • haigestumus,
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused,
  • tervishoiu ressursid ja nende kasutamine,
  • tervisekäitumine ja tervis,
  • ravimite kasutamine,
  • terviseprofiilide alusandmed ning
  • tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika.

Otsing töötab nüüd üle andmebaasi – varem oli see vaid teemapõhine, mis pärssis vajaliku leidmist. Soovitud andmete leidmiseks on kaks võimalust, kas liikuda mööda valdkondade puu struktuuri ja leida sirvides huvipakkuv teema või sisestadagi otsingusse otsisõna või konkreetse tabeli kood. Et otsing leiaks märksõnu erinevates käänetes on soovitav otsisõnale käändelõpu asemel lisada tärn: * (nt alko*, mis leiab tulemuseks tabeleid, kus on kasutatud mõisteid alkohol, alkoholi, alkoholist, alkohoolsed, alkoholiannus jm).

Nii nagu varemgi võimaldab andmebaas koostada esitatud andmete alusel andmetabeleid, andmetabeli tunnuseid paigutada ridadesse-veergudesse vastavalt vajadusele ja neid sobivas formaadis alla laadida. Lisaks tabelitele saab moodustada erinevaid jooniseid ning neidki enda jaoks salvestada. Andmebaasi andmed on masinloetavad (API võimekus).

Tervisestatistika avaldamisaegadest andmebaasis teavitab avaldamiskalender. Andmebaasis on praegu pikim aegrida avaldatud pahaloomuliste kasvajate esmasjuhtude kohta – andmed on avaldatud alates 1968. aastast. Andmebaasi kõige uuema teemana lisandus jaanuaris kahjude vähendamise teenuse statistika, kus värskeid andmeid lisandub edaspidi iga kvartal.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi uus versioon eesti ja inglise keeles on leitav statistika.tai.ee.