Uudised / Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina.

Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ja töös, tuleb hästi toime igapäevaelu pingetega ning on võimeline aktiivselt ühiskonda panustama. Siiski kogeb elu jooksul vaimse tervise probleeme iga teine inimene ning arvatakse, et aastaks 2030 on vaimne tervis kujunenud levinuimaks rahvatervise probleemiks kogu maailmas. Konverentsil räägime vaimse tervise olukorrast ja väljakutsetest Eestis.

Ootame kõrgkoole ja vaimse tervise teemadega tegelevaid organisatsioone tutvustama oma vaimse tervise teemalisi uurimustöid ja häid praktikaid e-postritena. Selleks palume kokkuvõte esitada hiljemalt 17. augustiks siin. Hiljemalt kaks nädalat enne konverentsi anname teada, millised postrid konverentsile pääsevad.

Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte ja spetsialiste, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, vaimse tervise probleemidega inimesi esindavate organisatsioonide esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid ning ajakirjanikke.

Konverentsile saab eelregistreerida siin. Konverentsi kava ja paralleelsessioonide valiku avaldame augustis. Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on elregistreerimine.