Uudised / Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö laste ja perede teemaline erinumber

Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö laste ja perede teemaline erinumber

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. September 2011

Ajakirja Sotsiaaltöö augustinumbris tutvustatakse sotsiaalministeeriumis (SoM) valmivat dokumenti „Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond – laste ja perede arengukava 2012–2020", kus püstitatakse strateegilised eesmärgid laste ja perede heaolu kasvu ja elukvaliteedi tõusu tagamiseks. Arengukava kommenteerivad eksperdid ja organisatsioonide esindajad, kelle hinnangul peaks sellest saama mitte valdkondlik, vaid riikliku tähtsusega dokument.

 

  • Anniki Tikerpuu (SoM laste ja perede osakond) kirjutab arengukava saamisloost ning eri osapoolte kaasamisest. Triin Edovald (Social Research Unit, Suurbritannia) selgitab, miks tuleb laste ja perede valdkonnas keskenduda ennetusele, eelistada tõenduspõhiseid sekkumisi ning hinnata praktika tulemuslikkust.
  • Hanna Vseviov (SoM) tutvustab arengukava üht keskset mõistet – positiivne vanemlus ning kirjeldab tegevusi, millega on plaanis toetada vanemaid laste kasvatamisel. Eestisse sissetoodavast universaalsest vanemlike oskuste parandamise programmist Triple P räägib selle looja, prof Matt Sanders Austraalia Queenslandi ülikoolist.
  • Lasteombudsmani üheks prioriteediks on toetada laste suuremat kaasatust ja tugevdada laste positsiooni ühiskonnas, muutes ühiskonda lapsesõbralikumaks, kirjutavad õiguskantsleri kantselei töötajad Andres Aru, Andra Reinomägi ja Maria Pais.

Värskes ajakirjanumbris on mahukas plokk artikleid ka lastekaitsest.

  • Sotsiaaltöö magister Kati Kütt annab ülevaate lastekaitse olukorrast, võimalustest ja probleemidest Eestis ning analüüsib, kuidas selle töö sisu on muutunud viimase kümne aastaga. Tõnu Poopuu (SoM) kinnitab, et järgmiste aastate jooksul on plaanis panustada nii lastega tegelevate spetsialistide pädevuse tõstmisesse kui ka lastekaitsesüsteemi arendamisse, muuhulgas asutada piirkondlikud nõuandekeskused.
  • Signe Riisalo (SoM) tutvustab lapsendamist puudutavaid regulatsioone perekonnaseaduses; lapsendaja- ja hooldusperedele mõeldud tugiteenustest kirjutab MTÜ Oma Pere juht Sigrid Petoffer. Numbris tuleb juttu ka puuetega laste perede vajadustest ning saatjateta ja kaubitsetud lastest.

Lisaks leiab ajakirjast ka Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Liina Kanteri analüüsi Eesti perepoliitika hetkeseisust ja arengusuundadest ning tutvustab meetmeid, mis on plaanis rakendada, pakkumaks naistele ja meestele võrdsemaid võimalusi töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks.

Psühholoogid Jüri Uljas, Reet Reispass, Thea Rumberg ja Rita Rätsepp analüüsivad aga isa osatähtsust noorukite subjektiivse heaolu kujunemisel, toetudes eri aastatel noorukite ja meeste hulgas läbi viidud küsitluste tulemustele.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

 

Lisainfo:

  • Regina Lind, Sotsiaaltöö vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee