Uudised / Haigekassa rahastab uuest aastast ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

Uuest aastast hakkab haigekassa rahastama kolme vähi sõeluuringut ka ravikindlustamata inimeste puhul, muudatuse eesmärk on kaasata uuringusse võimalikult palju inimesi, sest varakult avastad vähk on ravitav. 

Eestis pakutakse riigi rahastusel täiskasvanud elanikonnale kolme olulist vähi sõeluuringut, emakakaela,- rinna- ja jämesoolevähi sõeluuring. Sõeluuringule on igal aastal kutsutud kindlal aastal sündinud mehed ja naised.

„Kui varasemalt on sõeluuringule kutsutud vaid ravikindlustatud naised ja mehed, siis uus aasta toob endaga kaasa olulise ja positiivse muudatuse ka ravikindlustamata inimestele. Sõeluuringu eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada, mis aitab alustada õigeaegset ravi. Selline tegevus päästab elusid, hoiab oluliselt inimese elukvaliteeti ning säästab ka ühist raviraha,“ ütles haigekassa esmatasandi osakonna ekspert Made Bambus.

Ta lisas, et selline lähenemine on äärmiselt oluline, sest näiteks Eestis avastatakse 50% rinnavähi juhtudest kaugele arenenud staadiumis, mis näitab, et sõeluuringule kas ei jõuta õigel ajal või ei käida seal üldse.

Regulaarne sõeluuring on oluline, kuna tavaliselt ei tekita vähieelsed seisundid vähimaidki kaebusi ja inimene tunneb end hästi.

Kõikidele sihtrühma kuuluvatele inimestele saadetakse kirjalik kutse tema elukoha aadressile.

E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle Eesti.ee e-post on suunatud isiklikule mailiaadressile või märgitud Rahvastikuregistrisse.

Lisaks leiavad kõik 2021. aastal sõeluuringule kutsutud elektroonilise kutse patsiendiportaalist digilugu.ee

Sõeluuringule tuleb ennast eelnevalt registreerida ning minnes kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Oluline teada, keda 2021. aasta sõeluuringule oodatakse?!

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 aastal sündinud naised.
Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 aastal sündinud naised.
Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 aastal sündinud mehed ja naised.

Rohkem infot sõeluuringutest leiab haigekassa kodulehelt haigekassa.ee/soeluuring või soeluuring.ee