Uudised / 2020. aastal käis sõeluuringutel oodatust vähem inimesi

2020 läheb ajalukku erilise aastana, mil vähendati teatud perioodil küll plaanilist haiglaravi, kuid püüti säilitada sõeluuringute, kui olulise rahvatervise tagamise meetme toimimine. Sõeluuringud täidavad oma eesmärki siis, kui uuringutes osaleb üle 70 protsendi sihtrühmast. Naistele suunatud sõeluuringutes on selleni veel pikk maa minna, küll aga saab positiivse näitena tuua jämesoolevähi sõeluuringul käimise osaluse, mis ületab 60 protsendi piiri.

Sõeluuringust osavõttu võivad mõjutada mitmed asjaolud

„Võiks ju arvata, et põhjus peitub teadlikkuses, kuid uuringud näitavad vastupidist, “ ütles haigekassa sõeluuringute ekspert Made Bambus. „Paljud naised võtavad oma tervisliku seisundi hindamisel arvesse tunnetuslikkust – usaldatakse oma keha, sest küll ta märku annab, kui midagi viga. Samuti seostatakse näiteks rinnavähi teket peamiselt pärilikkusega. Teadmine, et minu suguvõsas seda varem esinenud ei ole ja naise sisetunne, et minu kehaga on kõik korras, annab naisele enda hinnangul adekvaatse põhjuse sõeluuringul mitte osaleda,“ selgitas Bambus üht naiste seas levinumat käitumismustrit. Levinud on ka arusaam, et kui alles mõne aasta eest käidi sõeluuringul või tervisekontrollis, siis uuesti end kontrollima minna on veel vara.

Sõeluuringul käimine maakondade lõikes

Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuulus 2020. aastal 55 430 naist, kuid uuringule jõudis neist naistest vaid 22 882. Kõige enam käisid naised uuringul Pärnu (52,4%) ja Lääne-Viru (52,1%) maakonnas. Kõige vähem Hiiumaal (37,9%) ja Ida-Virumaal (37,5%).

Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulus 2020. aastal 81 135 naist, kellest uuringule jõudsid vaid pooled. Kõige enam käisid sõeluuringul Jõgevamaa (62,7%) ja Saaremaa naised (64%), kõige vähem aga Ida-Virumaal (46%) ja Valgas (46,1%).

Kõige paremaid tulemusi näitas jämesoolevähi sõeluuringul käimine. Kogu sihtrühmast, kuhu kuulus 80 060 meest ja naist, käis sõeluuringul 51 817 inimest. Naiste ja meeste võrdluses osalesid uuringul rohkem naised, keda on ka sihtrühmas rohkem kui mehi. Kõige enam oli osalejaid Jõgevamaal (74,3%) ja Põlvamaal (79,4%). Kõige vähem osalesid sõeluuringul osalesid Hiiumaa (47,9%) ja Saaremaa (49,5%) inimesed.

Kas ma kuulun sõeluuringu sihtrühma?

Sellele küsimusele leiad kõige lihtsamalt vastuse patsiendiportaalist www.digilugu.ee. Kui kuulud sellel aastal sihtrühma, siis leiad digiloost kehtiva saatekirja sõeluuringule. Kuigi sõeluuringule saab saatekirja alusel minna terve kalendriaasta jooksul, planeeri käik siiski aegsasti, nii on kindel, et saad aja endale sobivasse raviasutusse.

Sihtrühma kuuluvatele inimestele saadab vähi sõeluuringute register e-kutse. Selle saavad kõik, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Selleks, et kutse õige inimeseni jõuaks, kontrolli veebilehel www.eesti.ee oma andmete õigsust.

Kutsume kõiki sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid naisi kindlasti sõeluuringutel osalema. Sellest aastast saavad sõeluuringul osaleda ka sihtrühma kuuluvad ravikindlustamata inimesed.