Uudised / Tuberkuloosi haigestumiskordaja on Eestis aegade madalaim

Tuberkuloosi haigestumiskordaja on Eestis aegade madalaim

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26. Mai 2021

2020. aastal registreeriti Eestis 124 tuberkuloosijuhtu, neist 109 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 11 retsidiivi- ja 4 muud korduvravijuhtu. See on 26 haigusjuhu võrra vähem kui 2019. aastal. Haigestunutest 91 (73,4%) olid mehed, 33 naised. Vanim patsient oli 90-, noorim 14-aastane.

Tuberkuloosi (TB) haigestumuskordaja oli 2020. aastal 100 000 inimese kohta 9,3 ja esmashaigestumuskordaja 8,2, mis on kõigi aegade madalaimad tuberkuloosi haigestumuskordajad.

„Tuberkuloosi kontrolli alane tegevus on olnud jätkusuutlik - kiire diagnostika, varasem avastamine, kättesaadav tasuta ravi, sotsiaalne tugi ja motivatsioon on taganud head ravitulemused, mis on viinud nakkusohtlike haigusjuhtude vähenemisele ühiskonnas,“ kommenteeris näitu Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juht Piret Viiklepp.

Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka (haigestumus alla kümne 100 000 inimese kohta aastas), kuid jätkuvalt on probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal.

2020. aastal registreeriti kokku 19 multi-ravimresistentset (MDR) TB juhtu, sh 16 uut MDR-TB juhtu, mis on 16,8% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest. See osakaal on üks Euroopa kõrgemaid, ravimresistentsete vormide osakaal Euroopa Liidu maades on alla 4%.

„Kõrge MDR-TB levik on püsinud aastaid ja selle põhjused pärinevad paljuski minevikust, kui ravimresistentsed tüved hakkasid ühiskonnas levima. Teatud osa elanikkonnast on praeguseks infitseeritud resistentsete tekitajate poolt ning see on ka üks peamisi põhjuseid miks need haigusvormid ei kao ka lähitulevikus,“ selgitas Viiklepp.

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2019. aasta näitajaid, 2020. aasta tuberkuloosihaigestumise Euroopa andmed avaldatakse 2022 aasta kevadel.

2019. aasta keskmine tuberkuloosi haigestumuskordaja Euroopas oli 9,6 ja Eestis vastavalt 11,4/100 000 inimese kohta.

Ülevaatlik tuberkuloosistatistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna esinduse esialgse hinnangu kohaselt võib COVID-19 pandeemia tõttu esmaste tuberkuloosihaigete diagnoosimine hilineda, samas vajalike tuberkuloosiravimite kättesaadavust Eestis pandeemia mõjutanud ei ole. Tuberkuloosi haiglaravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, eelistades kaugvastuvõtte ja koduvisiite.

tuberkuloosijuhud kokku