Uudised / Algas tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele. Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.

tanusulleVaata tänulaulu videot!

„Viimane aasta on nii vähemal kui suuremal määral meie kõigi harjumuspärase elu pea peale pööranud. Seda just eriti lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. On aeg, et ka lapsevanemaid märgataks ja tunnustataks erakordsete pingutuste eest, mida on tulnud teha COVID-19 tingitud kriisis laste toetamisel. Ei ole lihtne ühendada distantsõpet, eri vanuses laste soove ja vajadusi oma palgatöö, hobide ja vabaajategevuste ning paarisuhte eest hoolitsemisega. Loodetavasti on olnud selles perioodis ka head, kui pere koosolemisest on saanud uus normaalsus. Soovin tänada ja tunnustada kõiki lapsevanemaid ja ka neid inimesi ja organisatsioone, kes on lapsevanematele ulatanud abikäe kõigi kohustustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitab peretülide ja -vägivalla sagenemine. Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis Lastekaitse Liidu poolt läbiviidud kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate küsitlus, kust selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest, ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitmeid rolle samaaegselt.

Lisaks avalikule tänamisele pööratakse kampaanias tähelepanu lapsevanemate oma vajadustele ning kutsutakse vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduma lasteabitelefonile 116 111, lasteabi chat’is või lugema nõuandeid veebilehelt tarkvanem.ee.

„Sellistel perioodidel on tähtis märgata ja teha pai nii lapsevanemale kui ka lapsele ning märgata väiksemaidki positiivseid asju. Selleks, et lapsele toeks olla, ei tohiks ära unustada ka iseenda vajadusi. Kuidas seda paremini teha, selleks võib leida mõtteid portaalist tarkvanem.ee,“ ütles portaali tarkvanem.ee esindaja Ly Kasvandik Tervise Arengu Instituudist.

Seda, et inimesed on mures nii enda, kui oma lähedaste emotsionaalse olukorra ja vaimse tervise pärast, näitab pöördumiste arvu kasv lasteabitelefonile 116 111. „Vanematele teeb muret, et lapsed on ülekoormatud õppimisega, palju on tegemata kodutöid ja kooli lõpp on käega katsuda. Lastel on keeruline naasta kooli, sest kadunud on koolis käimisega seotud rutiin. Vanemad on nõutud, kuna napiks jääb oskusi toime tulla emotsionaalselt ja vahel lausa füüsiliselt n-ö ülekeevate lastega. Palju on pöördumisi, kus vanemad soovivad nõustaja vastuvõtule, kuna lapsed on masenduses ja endassetõmbunud ning nendega kontakti saada on ilmvõimatu. Lapsed omakorda tunnevad muret sellepärast, et vanemad neid ei mõista ega saa aru, et ei ole lihtne saada koolis järje peale, kui üldse jõudu ja motivatsiooni ei ole. Lapsed süüdistavad endid, et nad pole piisavalt head ja on vanematele koormaks. Lasteabitelefonile on oodatud pöörduma nii lapsed kui vanemad, sest mure on ikka koos kergem seljatada, kui üksi temaga silmitsi seista“ lisab sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni juht Kätlin Servet.

Sotsiaalministeeriumi toetuskampaania lapsevanematele toimub 3.–13. juunini, mil on avatud veebileht aitähsulle.ee, kus on võimalik panna teele tänusõnad lapsevanematele ning kuulata Laulupesa ja Koit Toome tänulaulu lapsevanematele. Sealt on võimalik tänusõnu jagada allalaetava tänukirjana, samuti kuvatakse neid digiplakatitel linnaruumis ja bänneritel uudisteportaalides ning teistes digikanalites. Samuti leiab lehelt viiteid tuge pakkuvatele veebilehtedele nagu tarkvanem.ee ja lasteabi.ee.