Uudised / Tervise Arengu Instituut alustas Eesti inimeste soolatarbimise uuringut

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas esmakordselt üleriigilist soolatarbimise uuringut, mille abil on võimalik hinnata Eesti rahvastiku keskmist soolatarbimist. Uuringu eesmärk on selgitada soolatarbimise olukorda Eestis, võrrelda seda teiste Euroopa riikidega ja pakkuda välja tõenduspõhiseid meetmeid soolatarbimise vähendamiseks.

 „Kui varasemalt on uuritud inimeste enda väidetavat soolatarbimist, siis nüüdne meetod võimaldab bioproovide analüüsimise ja toitumise jälgimise kaudu selgitada, kui palju naatriumkloriidi ehk söögisoola tegelikkuses inimeste organismi jõuab,“ selgitas uuringu eripära TAI vanemteadur Anu Aaspõllu.

„Soola pikaajaline liigtarbimine kujutab endast olulist ohtu tervisele – see võib tekitada vererõhu tõusu ning suurendada südame- ja veresoonkonna haiguste riski, mis on Eesti inimeste surma põhjuste seas esikohal,“ täpsustas Aaspõllu. Ta sõnas, et uuringu tulemusel koostatakse soolatarbimise vähendamiseks ettepanekud, mis võivad hõlmata nii toiduainete tootmist, turustamist kui ka tarbijate teadlikkuse kasvatamist. Lahenduste väljatöötamiseks analüüsib TAI lisaks Eesti rahvastiku näitajatele ka teiste Euroopa riikide andmeid ja juba rakendatud meetmeid soolatarbimise vähendamiseks.

Uuringu raames võetakse inimestelt vere- ja uriinianalüüsid, mõõdetakse pikkus, kehakaal ja vererõhunäitajad. Uuringus osalejad täidavad ka toidupäeviku ja küsimustiku, mis kaardistab tervisekäitumist ja hoiakuid soolatarbimise suhtes.

„Andmeid kokku pannes saame infot, millistest toiduainetest ja tarbimiskohtadest või müügivõrgust sool meie toidulauale jõuab ning millised tegurid inimeste hoiakutes ja tervisekäitumises soolatarbimist veel mõjutavad,“ selgitas Aaspõllu. Tema sõnul näitas varasemalt läbi viidud pilootuuring, et soola tarbitakse rohkem kui on soovituslik kogus. Pilootuuringus osalenud naised tarbisid analüüside tulemusel soola päevas keskmiselt 7 g, samal ajal kui naiste soovituslik päevane kogus on kuni 5 g. Pilootuuringus osalenud meeste tegelik soolakogus päevas oli keskmiselt 10 g soovitusliku kuni 6 g asemel.

Uuringusse kaasatakse juhuvalimi teel Eesti inimesi vanuses 25–64 eluaastat. Küsitlused, bioproovid ja mõõtmised viiakse läbi käesoleva aasta lõpuks, uuringu tulemused avaldatakse järgmise aasta alguses.

Teadusuuringus kasutatakse osaleja andmeid kodeeritult ja anonüümselt. Soovi korral saab osaleja ka kirjalikult personaalse tagasiside oma soolatarbimise kohta ning soovitused tervislikuks ja tasakaalustatud toitumiseks.

Uuringu viib läbi TAI ning seda rahastab Eesti Teadusagentuur koos Sotsiaalministeeriumi ja Maaeluministeeriumiga.