Uudised / Valmis uuring alushariduse ja lapsehoiu kohta

Valmis uuring alushariduse ja lapsehoiu kohta

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. Oktoober 2021

Uuringu eesmärk oli selgitada välja, milline on Eesti omavalitsustes lapsehoiu kasutus, kättesaadavus ja paindlikkus ning lapsevanemate vajadused piirkondlikus lõikes.

Peamised uurimisküsimused olid:

  • Milline on lapsehoiu vajadus?
  • Milline on lapsehoiu kättesaadavus?
  • Kui palju maksab lapsehoiu pakkumine KOVidele ja selle kasutamine lapsevanematele ning millised on tasu kujunemise alused ja erisused?
  • Milline on lapsehoiu tingimuste vastavus lapsevanemate ja laste vajadustele ning soovidele. Millised on nii paindlikud ajalised võimalused kui ka erivajaduste toetamine?
  • Milline on lapsevanemate rahulolu lapsehoiuvõimalustega ja millised on ettepanekud lapsehoiuvõimaluste ja korralduse parandamiseks?
  • Kas õpetajate ja spetsialistide arv on piisav?

Lapsehoiukoha olemasolu on oluline, kuid tähtis on ka see, et lapsehoiukoht kooskõlas lapsevanema ja lapse vajadustega. Seega on olulised nüansid lapsehoiu maksumus, personali olemasolu ning hoiutingimuste vastavus lapsevanema ja lapse vajadustele laiemalt. Uuringu ülesanne ongi lapsehoiu olukord Eestis laialt kaardistada, käsitledes lapsehoiu eri aspekte.

Uuringu täisversiooni saab lugeda centar.ee veebilehelt