Uudised / Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevust...

20. oktoobril kohtusid Tervise Arengu Instituudi spetsialistid (TAI) Rakveres Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste (KOVide) esindajate, mentorite ja maakonna rahvatervise spetsialistiga, et startida üheskoos teekonnal, mis loob piirkonnale tervikliku ülevaate rahva tervisest ning heaolust. Lääne-Virumaal alustavad rahvatervise võimekuse arendamisega neli valda: Haljala, Vinni, Rakvere ning Viru-Nigula vald.

Uutele liitunutele anti julgustuseks ülevaade 2020. aasta pilootprojekti raportist. Põlva ja Rõuge valla näitel prooviti teenusedisaini põhimõtete kasutamise abil parandada omavalitsuse võimekust rahvatervise probleemide ennetamisel. Pilootprojekti raames saadud õppetunnid on heaks teejuhiks nüüd alustanud omavalitsustele.

„Mul on väga hea meel, et Lääne-Virumaalt tuli 4 tublit ja hakkamist täis KOVi kaasa, keda ootab ees mitmeaastane koostöö. Loodan, et järgmisel aastal saame Lääne-Virust KOVide arvu suurendada. Olen eriti põnevil, sest näen neid protsesse ka Lääne-Viru elanikuna mitme nurga alt. Me soovime, et rahvatervise teemad saaks KOVides olulisteks, ja see kajastuks ka nende arengukavades ning poliitilistes otsustes. Näeme võimalust koostöös nendega ka ise õppida ja areneda,“ kiitis esimesi kogemusi TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Kaidy Aljama.

KOVid tõid välja, et nad näevad endi kasuna vabadust ise otsustada, millistele neile olulistele probleemidele keskenduda. Murekohtade välja selgitamisel, analüüsil ning tegevusstrateegia koostamisel on abiks nii mentorid Krista Pegolainen-Saar ja Ülle Laasner, maakonna rahvatervise spetsialist kui ka TAI enda spetsialistid. Pakutakse ka koolitus- ja arenduspäevi.

KOVide töö on praegu algatamise etapis – moodustatakse meeskondi ja olemasolevatele teadmistele tuginedes hakatakse võtma fookusesse tähelepanu vajavaid teemasid. Mitmed KOVid hakkavad koostama tervise- ja heaoluprofiile, et saada põhjalikum vaade elanike heaolust omavalitsuses.

Lääne-Viru neljale KOVile lisaks on sarnase teekonna võtnud ette ka kuus Kagu-Eesti omavalitsust: Antsla, Rõuge, Otepää, Valga, Tõrva, Põlva.

Rahvatervise võimekuse arendamisega ootame liituma KOVe Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaalt, Põlvamaal, Võrumaalt, Valgamaalt, sest nendes maakondades on erinevad tervisenäitajad kehvemad võrreldes teiste maakondadega.

Artikli kogu teksti saab lugeda Tervise Arengu Instituudi veebilehelt. Pilootprojekti kohta saab lähemalt lugeda selle lõppraportist

Kõiki kõnealuseid tegevusi rahastatakse Norra toetusest 2014–2021 finantseeritud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.