Uudised / Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

Tartu Ülikool korraldas koostöös Terviseametiga teadusuuringu, et selgitada välja, kuivõrd mõjutab põlevkivitööstustest tulenev saaste laste sünninäitajaid. Uuringu kohaselt on õhus leiduvate eriti peente osakeste kõrgem sisaldus enneaegse sünni ja väikese sünnikaalu oluliseks riskiteguriks.

Peale õhusaaste mõjutab sünninäitajaid niisamuti halb sotsiaaldemograafiline olukord ning elamine tööstuspiirkonnas laiemalt. Sel põhjusel on äärmiselt oluline tegeleda elukeskkonna parandamisega Ida-Virumaal. Üks võimalus selleks on Euroopa rohelise kokkuleppe vahendid, edendamaks sealset elukeskkonda ja tervist.  

Õiglase ülemineku elluviimisel ei tohiks töötajad ja kogukonnad maksta oma töökoha, sissetuleku, tervise või keskkonna hinnaga. Veelgi enam, Euroopa Rahvatervise Liit on öelnud, et Euroopa rohelise kokkuleppe raames õiglase ülemineku käigus loodud meetmed peaks kaasa aitama ka tervisedendusele, krooniliste haiguste ennetamisele ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele.

Elukeskkonna parandamine peaks olema selgemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks uute tööstusettevõtete rajamisel või olemasolevate laiendamisel).

Uuringuga saab tutvuda terviseameti kodulehel.