Uudised / TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga

TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04. November 2021

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga, mille eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tulemusi seoses noorte sotsiaalmajandusliku taustaga. Uuringus pööratakse lisatähelepanu noorte vaimsele tervisele ja Covid-19 pandeemia mõjule.

„Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud noorte inimeste elusid kogu maailmas ja meie uuring annab hea võimaluse võrrelda eri riikide noorte kogemusi. Kui varasemalt on hinnatud noorte vaimset heaolu ohustavaid riskitegureid, sealhulgas ka koolielu puudutavaid tegureid, siis praegune uuring hindab ka koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute mõju õpilaste eluviisile,“ kommenteeris TAI teadur ja uuringu koordinaator Leila Oja.

Koroonaviiruse teemal on küsimustikus nii faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, kui ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas on koroonapiirangud on avaldanud mõju õpilase elule tervikuna.

„Täname kõiki koolijuhte, kes on juba reageerinud ja teatanud oma otsusest uuringus osaleda. Palume ka koolidel, kes on saanud kutse, kuid kellel pole võimalik osaleda, anda tagasisidet, me ootame teie vastust,“ edastas Oja.

Seekordne küsitlus viiakse ellu eelneva kokkuleppe alusel koolijuhiga novembrist 2021 kuni veebruarini 2022. Lapsevanematele saadetakse uuringu infoleht klassijuhatajate kaudu. Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. See on iga, mil noorel kujunevad ja juurduvad tervisekäitumise harjumused ning just selles eas on inimene väga vastuvõtlik nii headele kui ka halbadele mõjudele. Küsitluses osalevad noored nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest, kokku sajast koolist üle Eesti.

Loe kogu artiklit Tervise Arengu Instituudi veebilehelt