Uudised / Uus veebikeskkond suurendab teadlikkust soolise võrdsuse põhimõtetest

Sotsiaalministeerium avas veebikeskkonna Võrdsuskeskus.ee, mis hakkab pakkuma kasulikku ja huvipakkuvat lugemist nii poliitikakujundajatele, tööandjatele, haridustöötajatele kui ka kõigile teistele soolise võrdsuse valdkonnast huvitatuile.

Sotsiaalministeeriumi hallatav veebileht on virtuaalne kompetentsikeskus, mis on loodud eesmärgiga suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust soolise võrdsuse (soolise võrdõiguslikkuse) põhimõtetest pakkudes iseõppeks vajalikku tuge.

Võrdsuskeskuse leht koondab ühte kohta nii olemasolevad kui keskuse vedamisel loodavad värsked materjalid alates uuringutest, artiklikogumikest ja juhenditest kuni e-loengute ja teiste erinevate praktilist iseseisvat õpet toetavate materjalideni välja. Võrdsuskeskuse lehelt leiab soolise võrdõiguslikkuse valdkonna olulisemaid uudiseid ning mitmesugust põnevat infot ürituste, koolituste ja kampaaniate kohta.

Võrdsuskeskusele sisenemiseks on kasutajatel võimalus valida nelja profiili vahel – kõike teemasid kokku koondavale profiilile lisaks on eraldi profiilid loodud poliitikakujundajale, tööandjale ja haridustöötajale, et hõlbustada viimatinimetatutel neile huvipakkuva ja vajamineva info kiiret leidmist.