Uudised / Avatud taotlusvoorud hariduse vallas

Avatud taotlusvoorud hariduse vallas

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 20. Detsember 2021

Hariduse valdkonnas saab esitada toetusteks järgmisi taotlusi:

 • Meede: Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused
  Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
  Taotlusvoor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.
 • Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks
  Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Taotlusvoor on avatud 20.09.2021–17.01.2022 kell 17.00.
 • Meede: Haridusasutuste meeskonnakoolitused
  Selle meetme raames antakse toetust eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.Taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.