Uudised / Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumber

Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumber

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20. Detsember 2021

Ajakirja värske number kutsub arutlema sotsiaaltöö ja hoolekande põhimõtete üle (vt sisukorda) teemade hulgas on isikukeskne erihoolekanne kohalikes omavalitsustes, ennetus kui üha olulisem töölõik, nähtamatud barjäärid abi saamisel, pühendumus ja professionaalsus.

Projektijuht Katrin Tsuiman tutvustab psüühilise erivajadustega inimestele abi korraldamist uue isikukeskse mudeli järgi ja seda katsetavate omavalitsuste kogemusi. Loe ka teenusmudelile ülemineku mõjuanalüüsist.

Riigikontroll analüüsis eakatele suunatud ennetustööd kohalikes omavalitsustes.

Kohalike omavalitsuste rubriigis saab lugeda Rakvere valla ja Viljandi linna sotsiaaltöö kogemusest. Märksõnadeks on ennetus, lõimitud ja mitmekülgsed teenused.

Konsultantide Tuuli-Brit Vaga ja Kristi Roosti uuest nõuandeloost saab teada, mida teha, kui lapse lähedane soovib jagada oma lapse lastekaitselugu ajakirjanduse või sotsiaalmeedia vahendusel ja filmib kohtumist.

Sotsiaaltöö uurijad Reeli Sirotkina ja Airi Mitendorf avavad eetikarubriigi artiklis mõisteid „pühendumus” ja „professionaalsus” ning juhivad tähelepanu reflekteerimise olulisusele.

Nimekas teadlane Jan Tøssebro annab ülevaate kaasava hariduse esilekerkimisest, arengust ja praegusest olukorrast Norras.

Läti Ülikooli dotsent Ieva Ozola artiklist saab teada peresotsiaaltöö kujunemisest Lätis ning uuest metoodikast.

TÜ doktorant Simone Eelmaa ja nõustaja Alisa Aalbok kirjutavad narkosõltuvusega inimeste nähtamatutest barjääridest abi saamisel ja kaasnevatest probleemidest.

Liina Kõiv uuris perekodus elavate laste vaatenurka suhetele bioloogilise perekonnaga ja nende suhete olulisust lapse identiteedi kujunemisel.

Merle Salusoo analüüsis võimalusi, kuidas toetada kinnise lasteasutuse teenusele suunatud noori mitteformaalse õppe kaudu.

Riina Koit kogus andmeid, kuidas tuldi toime Eesti esimesena koroonakriisi keskmesse sattunud Saaremaal ja mida edaspidiseks tähele panna.

Tobias Kindler (Šveits) uuris oma riigi sotsiaaltöötajate poliitilist aktiivsust.

Francesca D’Atri kirjutab Itaalia kogemustele tuginedes sotsiaaltööst COVID-19 hädaolukorras ning sellest tulenevast vajadusest muuta sotsiaaltöö korraldust.

Oma igapäevatöö kogemusi koroonakriisis jagavad Maida Michelson (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus) ja Tatjana Stolfat (Narva Sotsiaaltöökeskus).

Statistikarubriigis saab lugeda ülevaateid täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimeste erihoolekandeteenustest ja asendus- ja järelhooldusest.

Alustas sotsiaalvaldkonna taskuhääling ehk Sotsiaalhääling. ESTA eestvedamisel loodud Sotsiaalhäälingu eesmärk on populariseerida sotsiaalvaldkonnas tehtavat tööd ja luua tänapäevane platvorm info ning ideede ammutamiseks.

Saatejuhtide Kelli Ilissoni ja Brigitta Õunmaa külalisteks on erineva taustaga inimesed, kellega koos arutletakse sotsiaalvaldkonna arengute ja võimaluste üle. Esimese kaks osa on juba kuulatavad.