Uudised / TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20. Detsember 2021

15. detsembril kaitses Tervise Arengu Instituudi laste ja noortevaldkonna nooremteadur Karin Streimann Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd Vaimse tervise probleemide ennetus algkoolides: universaalse klassis elluviidava ennetava sekkumise (VEPA Käitumisoskuste Mäng) tulemuslikkus Eestis.

 
Muuhulgas vaatles ta oma uuringus ka VEPA käitumisoskuste mängu mõju õpetajate enesetõhususele, mis on seotud õpetajate läbipõlemise, stressi ja töölt lahkumisega.
 
„Tulemused näitasid, et õpetajate tõhusus klassi juhtimisel, suunamisel ja õpilaste kaasamisel paranes VEPA klassides märgatavalt esimesel aastal. Tulemused püsisid ka teisel õppeaastal, millest võib järeldada, et metoodika kasutamine ei toeta ainult õpilaste vaimset tervist, vaid mõjutab positiivselt ka õpetaja heaolu,“ kommeteeris ta.