Uudised / Sotsiaalministeerium soovib muuta töötervishoiuteenuse terviklikuks, et tagada ohut...

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, millega parandatakse töötervishoiuteenuse kvaliteeti ning muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid selgemaks, et tagada ohutu töökeskkond ka kaugtööl. Tööandja jaoks lihtsustub ka tööõnnetustega seotud uurimine.

„Paljud vastutustundlikud tööandjad on saatnud oma töötajad võimalusel kaugtööle, et vältida tarbetuid kontakte ja sellega piirata koroonaviiruse levikut. Töötajad võivad aga vajada tööandjalt juhendamist ja nõu koduse töökoha sisseseadmiseks nii, et see säästaks nende tervist,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samuti pean vajalikuks, et käsitleksime töötervishoiuteenust laiemalt kui ainult töötaja tervisega vahetult seotud näitajad. Oluline on, et tööandjad pööraksid tähelepanu ka töökeskkonnale, mis töötajate tervist mõjutab, nagu selgus ka eelmisel aastal valminud töötervishoiuteenuse uuringust.“

Eelnõu kohaselt tuleb tööandjal edaspidi korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab lisaks töötajate tervisekontrolli korraldamisele ka töötervishoiuarsti poolset ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks, samuti nõustamist, et toetada tööandjat töökeskkonna parandamisel ja anda töötajatele soovitusi terviseedenduse vallas. Sellega muudetakse töötervishoiuteenus terviklikumaks ning parandatakse tööandja ja töötervishoiuarsti koostööd, et ennetada töötajate terviseprobleeme ja aidata kaasa ohutu töökeskkonna loomisele.

Samuti täpsustatakse eelnõuga tööandja ning töötaja õigusi ja kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel kaugtööl. Muudatused arvestavad tööandja piiratud võimalusi tagada kaugtöö korral ohutu töökeskkond, kuivõrd töötaja teeb tööd väljaspool tööandja ruume, nt kodus, kohvikus või raamatukogus. Ka kaugtöö puhul peab tööandja hindama töökeskkonna riske, mida ta saab teha töötajaga vesteldes, kasutades riskide hindamise küsimustikke või hinnates riske foto- või videomaterjali põhjal.

Lisaks töökeskkonna riskide hindamisele peab tööandja ka töötajat juhendama, kuidas töötaja saab ise töökeskkonna riske maandada ja omale ohutu töökeskkonna kujundada, korraldama talle tervisekontrolli ning tagama tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise.

Loe pikemalt sotsiaalministeeriumi kodulehelt