Uudised / Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

Haigekassa avaldas HIV-testimise ravijuhendi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. Jaanuar 2022

Eesti Haigekassa avaldas 2021. aastal HIV-testimise ravijuhendi, mis annab soovitused HIV-testimise kohta eri rahvastikurühmades ja tervishoiuvaldkondades.

Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõigile tervishoiutöötajatele eri tervishoiuvaldkondades (esmatasand ja eriarstiabi), teistele tervishoius töötavatele spetsialistidele (sh farmatseudid ja proviisorid) ning teemakohaste mitteriiklike organisatsioonide ja/või MTÜ-de ja rahvatervishoiu poliitikaga tegelevatele isikutele. Ravijuhendis käsitletakse HIV-testimise nõudlust parandavaid strateegiaid, sotsiaalvõrgustikupõhist lähenemist olulise HIV-i nakatumise riskiga inimeste seas, HIV-testimist, sealhulgas enesetestimist (HIVST) ja mittetervishoiutöötajapoolset testimist, HIV-testimisele järgnevat nõustamist, kiirtesti positiivse tulemuse järgset diagnoosi lõplikku kinnitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist.

Ravijuhendit on võimalik tasuta tellida ka trükisena aadressilt trykised@haigekassa.ee.

Lisainfot HIVi ja AIDSi kohta saab uurida ka terviseinfo veebilehelt.