Uudised / Doktoritöö uurib depressiooni varase avastamise võimalusi

Doktoritöö uurib depressiooni varase avastamise võimalusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. Jaanuar 2022

Depressioon on haiguskoormuse ja töövõimetuse üks peamisi põhjuseid tööealise elanikkonna hulgas. Viimaste aastakümnete jooksul on depressioon muutunud kogu maailmas sagedaseks psüühikahäireks, mis on eriti levinud arenenud riikides. Töökeskkonna psühhosotsiaalsete tegurite põhjustatud tööstress võib aidata kaasa depressiooni tekkele töötajate seas. COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriis on võimendanud depressiooni avaldumist veelgi.

Toomas Põld kaitses 2021. aasta detsembris doktoritöö, mis tõstatab esmakordselt probleemi EEG kasutamisest töötervishoius töötajate vaimse pinge ja depressiooni varaseks avastamiseks. Töö peamine eesmärk on demonstreerida EEG-põhiste mõõdikute potentsiaali tuvastada depressioonile viitavaid tunnuseid usaldusväärselt ja varem, kui seni kasutatud meetodite puhul.


Väitekirja tulemused osutavad võimalusele kasutada EEG-põhiseid mõõdikuid kliinilises praktikas. EEG-põhiste mõõtmiste rakendamine depressiooni sümptomite varajaseks avastamiseks töötervishoius eeldab täiendavaid ulatuslikke uuringuid. Loe lähemalt lehelt taltech.ee

Doktoritööga saab tutvuda Tallinna Tehnikaülikooli digikogus.