Uudised / Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

2022. aasta alguseks plaanib Tervise Arengu Instituut Eestimaa eri paikades viia ellu 113 „Imelised aastad“ põhiprogrammi ja 9 jätkuprogrammi gruppi. Seda on rohkem kui varasematel aastatel. Nendest 60 gruppi alustavad juba jaanuaris-veebruaris. Võrreldes eelmise aasta algusega on alustamas 13 gruppi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

TAI korraldab vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ elluviimiseks mõeldud rahastuskonkursse regulaarselt kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Seekord said omavalitsused esimest korda toetust taotleda nii põhi- kui ka jätkuprogrammi gruppide elluviimiseks.

2021. aasta lõpus taotles vanemlusprogrammi elluviimise toetust 38 kohalikku omavalitsust ja 3 laste ja noorte vaimse tervise keskust (SA Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus, SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus). 2022. aastaks on „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi gruppe kokku planeeritud 113 gruppi (sh 9 jätkuprogrammi gruppi) 55 KOV-ist ja kevadel toimuva konkursiga võib see arv suureneda veelgi.

„Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel,“ selgitas TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik. „Kui enne pandeemiat toimusid kõik vanemlusprogrammi grupid kontaktkohtumistena, siis nüüd on olnud vanematel võimalus osaleda ka e-keskkonnas toimuvatel koolitustel. Vajadus sellise toe ja õppimise järele on pandeemia ajal veelgi kasvanud, sest vanaviisi enam ei jaksanud paljud vanemad kodudes distantsõppe ajal toimetada ja vajati uusi abistavaid teadmisi ja  oskusi. Tänu paljude omavalitsuste järjepidevale panustamisele oma piirkonna perede ja lapsevanematele toetamisel, saavad lapsevanemad edaspidigi oma teadmisi ja oskusi arendada,“ rääkis Kasvandik.

Vanemlusprogrammi korraldamisel on põhiprogrammi  oodatud osalema kõik 2–8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused ja probleemid seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega. Jätkuprogrammi võetakse vastu need vanemad, kelle laps on vanuses 4–12 aastat ja kes on läbinud „Imelised aastad“ põhiprogrammi. Kindlasti on vanemlike oskuste arendamine vajalik ja oluliseks abiks vanematele, kelle lastel juba on täheldatud käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jt. Seepärast viib TAI programmi ellu ka koostöös laste ja noorte vaimse tervise keskustega.

Loe uudist Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Infot koolitusi korraldavate omavalitsuste kohta leiab terviseinfo.ee veebilehelt.

Vanemlusprogrammiga saab tutvuda lühivideo kaudu.