Uudised / Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

Uuringu põhieesmärk oli analüüsida ja prognoosida, kuidas muutub lähema kuni kümne aasta jooksul valdkonna põhikutsealade hõive, tööjõuvajadus ja vajatavad oskused.

Uuriti, kas praegune valdkonna koolituspakkumine nii tasemeõppe kui ka täiendusõppe vallas on valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega kooskõlas ning millised on muud võimalikud tööjõuvajaduse katmise allikad.

Uuring pakub nii koolitus- kui ka tööturu osalistele võimalikke arenguteid ja lahendusi, et vastata paremini muutunud vajadustele.

Uuringus moodustati kaheksa põhikutseala:

 • juhid sotsiaaltöö valdkonnas
 • sotsiaaltöötajad ja nõustajad
 • lastekaitse- ja peretöötajad
 • asenduskodu- ja perekodu kasvatajad
 • lapsehoidjad
 • tegevusjuhendajad
 • hooldustöötajad
 • tugiisikud

Põhikutsealadel töötajatele lisaks analüüsitakse ka sotsiaaltöös toetavate spetsialistide tööjõuvajadust. Nendeks on näiteks logopeedid, tegevusterapeudid või ka psühholoogid.

Kui 2020. aastal töötas põhikutsealadel umbes 16 100 inimest, siis prognoosiperioodi jooksul – aastani 2030, kasvab nende arv 3000 võrra.

Enim lisandub hooldustöötajaid, arvu poolest järgnevad tegevusjuhendajad ning sotsiaaltöötajad ja nõustajad. Lapsehoidjate ning asenduskodu ja perekodu kasvatajate arv prognoosiperioodil ei muutu.

Uuringuraporti osad

 • Valdkonna ja põhikutsealade tutvustus
 • Valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad trendid, uuringud ja arengukavad
 • Valdkonna oskuste vajadus ja pakkumine
 • Koolituspakkumine ja selle vastavus tööjõuvajadusele
 • Valdkonna tööjõuvajaduse ja hõive prognoos
 • Tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise võrdlus
 • Järeldused ja ettepanekud

Uuringuga saab tutvuda kutsekoja kodulehel.