Uudised / VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01. Märts 2022

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomise klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamise.

2021. aastal töötas Tervise Arengu Instituut koostöös Civitta Eesti meeskonnaga välja VEPA strateegia aastateks 2022–2026. Strateegias lepiti kokku VEPA metoodika rakendamise visioon ja missioon ning järgmise 5 aasta eesmärgid ja oodatavad tulemused.

VEPA strateegia 2022–2026 lühitutvustuse leiab tervise Arengu Instituudi veebilehelt.