Uudised / Milline on vanemluse valdkonna olukord avaliku sektori esindajate hinnangul?

Valmis raport, mis kajastab vanemluse valdkonna seisu avaliku sektori (ministeeriumid, allasutused, kohalikud omavalitsused) esindajate hinnangul. Kirjeldatud on praeguseid vanemluse toetamise viise, arenguvajadusi ja rollide jaotust nii kogu vanemluse valdkonnas Eestis kui ka TAI tegevustega seoses. Vanemluse valdkond on TAI-s tähelepanu all alatest 2014. aastast.