Uudised / Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kai...

Laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, kuritegevus, riskiv seksuaalkäitumine ja koolist väljalangemine) mõjutavad mitmed riski- ja kaitsetegurid. Nende tegurite mõõtmine võib aidata arendada ennetusprogramme, mis võtaksid sihikule kõige olulisemad tegurid, või teha kindlaks kõrgeima riskitasemega sihtgrupid.

Avaldati tulemused uuringust, mille eesmärk oli teha kokkuvõte olemasolevatest rahvusvahelistest mõõtevahenditest, mis on mõeldud täitmiseks lastele ja noortele ning mis koguvad teavet vaimse tervise, heaolu ja käitumisega seotud võimalike riski- ja kaitsetegurite kohta.

Mõõtevahendite leidmiseks tehti kirjanduse otsing ja analüüs, mille tulemusel selgitati välja 16 mõõtevahendit. Dokumendis on toodud nende mõõtevahendite kirjeldused ja teave nende kasutamise kohta.

Dokument sisaldab ka leitud küsimustikes kõige sagedamini mõõdetavate riski- ja kaitsetegurite analüüsi. Üldiselt jagunesid riski- ja kaitsetegurid järgmistesse kategooriatesse:

  • perekeskkonnaga seotud tegurid (nt pereliikmetega läbisaamine, sotsiaalne tugi, vanemlik järelevalve jm)
  • eakaaslastega seotud tegurid (nt sõprade olemasolu, kiusamine või tõrjumine, tugi sõpradelt või eakaaslaste käitumine)
  • koolielu (nt õppeedukus, kooli turvalisus, suhted õpetajatega või kooli meeldimine)
  • kogukond ja elukeskkond (nt vaba aja veetmise võimalused, suhted teiste kogukonnaliikmetega, kuritegevus naabruskonnas jm)
  • individuaalsed tegurid (nt enesehinnang, enesetõhusus, hoiakud jm)

Samuti kirjeldab dokument mõningaid praktilisi kaalutlusi sobivate vahendite valimisel ja rakendamisel, sh küsimustike läbiviimine ja andmeanalüüs, küsimustike pikkus, eesmärk, sihtvanuserühm ja seotud sekkumisprogrammid.

Dokument koostati 2022. aastal sisendiks Frontline Politeia projekti.