Uudised / 26. september on rahvusvaheline rasestumisvastaste vahendite päev

Rahvusvaheline rasestumisvastaste vahendite päeva moto on sel aastal: „Sinu elu, sinu õigused – räägime rasestumisvastastest vahenditest". Idee on julgustada kõiki inimesi otsima tõenduspõhist teavet rasestumisvastaste vahendite kohta ja kummutada eksitavaid müüte.

Juba viiendat aastat tähistatakse rasestumisvastaste vahendite päeva ka Eestis. Et inimeste teadlikkuse taset rasestumisvastaste vahendite kohta tõsta, korraldas Eesti Seksuaaltervise Liit rahvusvahelise rasestumisvastaste päeva puhul 24. septembril tasuta nõustamispäeva kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Põlvas, Kärdlas, Narvas ja Jõhvis. Kõigil soovijatel, olenemata soost ja vanusest, oli võimalik pöörduda noorte nõustamiskabinettidesse küsimaks nõu seksuaalsust ja seksuaaltervist puudutavatele küsimustele ja muredele. Huvi nõustamispäeva vastu oli maakondades suur. Nõustamispäeval pöörduti nõustamiskabinettidesse põhiliselt nõu küsimiseks sobiva rasestumisvastase vahendi valimisel ning kordusretsepti väljastamiseks. Nõustamispäeva läbiviimist toetas farmaatsiaettevõte Bayer HealthCare.

Täna avaldati kevadel läbiviidud rahvusvahelise küsitluse1 tulemused, milles osales 6000 noort 29 riigist. Esmakordselt osalesid antud uuringus ka Eesti noored. Eestist osales 200 noort vanuses 15-19.

Küsitluse tulemused (vaata lisatud tabelit) näitavad, et Eesti noorte jaoks on sobiva rasestumisvastase vahendi leidmine jätkuvalt problemaatiline. Samuti on informatsiooniallikaks olnud sõbrad ja internet andnud sageli väärinformatsiooni rasestumisvastaste vahendite kohta.

Eesti küsitluse tulemustest ilmnes, et 67% seksuaalselt aktiivsetest tüdrukutest ja 46% seksuaalselt aktiivsetest poistest on olnud vahekorras uue partneriga kasutamata rasestumisvastast vahendit. See number on tunduvalt kõrgem Euroopa keskmisest (44% tüdrukutest ja 40% poistest). Rasestumisvastase vahendi mitte kasutamise põhjuseks tõi enamik ehk 24% tüdrukutest arvamuse, et neil puudus oht rasedaks jääda. Enamik ehk 28% vastanud poistest tõid peamiseks põhjuseks selle, et rasestumisvastast vahendit polnud parasjagu käepärast. Pooled (51%) küsitletud noortest tundsid, et neil on piisavalt informatsiooni erinevate rasestumisvastaste vahendite kohta.

1 The 'Clueless or Clued Up: Your Right to be informed about contraception?' küsitlus viidi läbi vahemikus aprill-mai 2011.

 

Lisainfo:

  • Kadri Tarkin
  • Telefon: 6 575 731
  • E-post: kadri.tarkin@bayer.com
  • www.bayer.ee