Uudised / Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kasvab 130 miljoni euro võrra

Minister Hanno Pevkuri sõnul moodustab kõige suurema osa kuludest pensionikindlustus 1,3 miljardi euro ulatuses ning ravikindlustus 772 miljoni euro ulatuses. Pensionid suurenevad alates 2012. aasta 1. aprillist 4,4% võrra.

„Noorte arstide lähtetoetusteks on eelarvest ette nähtud 150 000 eurot, et toetada noorte arstide tööle suundumist vähematraktiivsetesse piirkondadesse Eestis ja ühtlasi Eestisse jäämist," ütles sotsiaalminister. „Samuti on plaanis alustada perearstide asendussüsteemi piloteerimist, et parandada perearstiteenuse kättesaadavust perearstide puhkuste ajal."

Vaatamata sellele, et töötuid on vähemaks jäänud, panustab riik läbi Töötukassa töötute tööleaitamiseks samas mahus, mis eelmisel aastal. „Seega saab võrreldes eelmise aastaga rohkem töötuid Töötukassast abi," lisas minister.

Võimaldamaks paremaid elamis-, õppimis- ja töötamisvõimalusi vanemliku hoolitsuseta lastele, jätkub vastavalt investeeringute kavale peremajade ehitus. Ehitus käib juba Haapsalu, Viljandi ja Väikemõisa asenduskodudes, lähitulevikus ootavad reorganiseerimist Maidla, Tartu, Elva, Kuressaare ja Narva asenduskodud.

Haiglavõrgu arendamiseks on kavandatud kokku 25 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, suurematest projektidest puudutab see Põhja-Eesti Regionaalhaigla C- ja patoloogia korpuse ehitust (C-korpuses paiknevad ambulatoorse vastuvõtu ja päevaravi osakondade ruumid), Tartu Ülikooli Kliinikumi teise ehitusetapi ehitust (kiiritusravi, labori jt osakondade ehitus) ja Ida-Viru Keskhaigla esimese ehitusetapi ehitust (erakorralise meditsiini osakonna, diagnostika operatsioonibloki, sünnitusabi- jt osakondade ehitus).

Jätkub Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava õendus-ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise meetme abil hooldusraviteenuste osutamise kaasajastamine, tagamaks õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus.

Erihoolekandes reorganiseeritakse kuus suurt asutust (Kernu, Aavere, Udriku, Koluvere, Ravila ja Mõisamaa) ning asemele ehitatakse 55 peremaja 11 uues asukohas. Uutes asukohtades saavad inimestel olema võimalikult tavaelukoha sarnased elamistingimused ning paranevad erivajadusega inimeste tavapärases ühiskonnaelus osalemise võimalused.

 

Lisainfo:

  • Helena Nõmmik
  • Sotsiaalministeerium
  • Pressiesindaja
  • helena.nommik@sm.ee
  • 6269 321
  • 53 304 974