Uudised / Augustist jõustuvad läbipaistvate töötingimuste direktiivi muudatused

1. augustist jõustuvad seadusmuudatused, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.

Muudatused puudutavad eelkõige töötingimustest teavitamise korda, kuid lisaks sellele on muudatusi näiteks katseaja, samuti sobivate töötingimuste küsimise või töötaja ebasoodsa kohtlemise osas. Mida on kõige olulisem augustist jõustuvatest seadusmuudatustest teada?

Kümme peamist seadusemuudatust:

  1. Töötajale tuleb jagada rohkem infot töötingimuste kohta
  2. Kui töötaja töötingimused muutuvad, tuleb neist teavitada hiljemalt muudatuste jõustumise päeval
  3. Tööandjal tuleb säilitada teave töötingimuste info edastamise või vastuvõtmise kohta
  4. Katseaja hulka ei arvestata aega, kui töötaja tööülesannete täitmine on takistatud
  5. Töötaja saab kaitse ebasoodsa kohtlemise eest
  6. Õigus taotleda sobivaid töötingimusi ja saada tööandjalt vastus
  7. Suureneb mitmel kohal töötava töötaja vastutus tööohutuse tagamisel
  8. Tähtajalise töölepingu pikendamisel või järjestikku sõlmimisel samalaadse töö tegemiseks ei kohaldata uut katseaega
  9. Puhkusetasu tuleb maksta eelviimasel kalendaarsel tööpäeval
  10. Eestisse lähetatud töötajatele tuleb anda teavet nende töötingimuste kohta

Seadusemuudatuste kohta saab lähemalt lugeda veebilehelt tööelu.ee