Uudised / Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10. Juuni 2022

Valmis raport vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. a koolituste tulemustest.

Programmi eesmärk on parandada lapsevanemate oskusi ning lapse ja vanema vahelisi suhteid, arendada lapse eneseregulatsiooni- ja sotsiaalseid oskusi ning ennetada ja vähendada käitumisprobleeme. Grupitöö metoodikaid kasutav 16-nädalane põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele ning vajaduse korral lisaks rakendatav jätkuprogramm 3–12-aastaste laste vanematele.

„Imeliste aastate“ programmi on Eestis pakutud seitse aastat ja koolituse on läbinud 4550 lapsevanemat. Koolitusi on korraldanud 69 kohalikku omavalitsust ning 3 laste vaimse tervise keskust. Tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. 2021. aasta jooksul toimus 114 põhiprogrammi koolitust 49 kohalikus omavalitsuses (KOV) ja 3 laste vaimse tervise keskuses. 2021. aastal pakuti vanemlusprogrammi esmakordselt asendushoolduse peredele ning toimus 6 koolitust. Kokku läbis põhiprogrammi koolituse 1117 lapsevanemat. Toimus ka 6 jätkuprogrammi koolitust (54 lõpetanut).

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused