Uudised / Rahvatervise Akadeemias algavad augusti teises pooles imetamis- ja toitumisnõustaja...

Imetamisnõustajaks õppijal on vajalikud teadmised ja oskused imetamisnõustamise edukaks elluviimiseks. Toitumisnõustaja väljaõppe lõpetanul on vajalikud teadmised ja oskused toitumisnõustamise edukaks elluviimiseks ja valmisolek 5. taseme toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Imetamisnõustaja väljaõpe
Toimumisaeg: 18.08.2022–21.06.2023,  24 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30.
Asukoht: Väike-Paala 1, 11415 Tallinn (Rahvatervise Akadeemia)
Sihtrühm: Perearstid, pereõed, imetamisnõustajad, ämmaemandad, õed, pere- ja sünnitoetajad (doulad), toitumisnõustajad, terapeudid, hambaarstid, suuhügienistid, logopeedid jt imikute ja väikelastega töötavad spetsialistid.
Keel: eesti
Eesmärk: Koolituse läbinud õppijal on vajalikud teadmised ning oskused imetamisnõustamise edukaks elluviimiseks.
Koolituse lõpetanud õppija:

 • mõistab tegureid, mis mõjutavad ema ja lapse tervist, rinnapiima teket ja koostist, lapse eakohast toitmist ja imetamist ning lähtub nendest nõustamisel;
 • analüüsib lapse imemisvõtet, -tehnikat ja ema imetamisasendit ning valib imemis- või imetamisprobleemi parandamiseks sobiva meetodi;
 • annab imetamise soovitusi, sh erinevate probleemsete olukordade lahendamiseks, enneaegsete ja haigete laste adekvaatseks toitmiseks ning imetava ema vaimse ja füüsilise tervise ning heaolu tagamiseks;
 • valib kliendinõustamisel sobilikud nõustamistehnikad;
 • omab valmisolekut iseseisvalt imetamisnõustamise läbiviimiseks ning enda tegevuse kriitiliseks analüüsimiseks ja hindamiseks;
 • tuvastab olukorra, kus klient/patsient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja nendega asjakohast koostööd teha.

Õppe kogumaht: 572 akadeemilist tundi (22 EAP), millest 246 tundi on auditoorset tööd ja 326 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2–4 päeval kuus (vastavalt graafikule neljapäeval ja reedel või reedel ja laupäeval).

Õppe sisu:

 • Sissejuhatus imetamisnõustamise väljaõppesse
 • Naise anatoomia ja füsioloogia.
 • Naise vaimne ja füüsiline tervis.
 • Nõustamis- ja kriisipsühholoogia alused ning nõustamise eetika.
 • Väikelapse areng. Pere kui arengukeskkond.
 • Imetamine ja rinnapiim.
 • Piimasegud ja doonorpiim.
 • Imiku eakohane toitmine.
 • Haigete, enneaegsete ja erivajadustega kuni 3-aastaste laste toitmine.
 • Lapsekandmine ja imiku uni.
 • Sotsiaalne toetussüsteem ja seadusandlus.
 • Imiku ja väikelapse esmaabi.
 • Praktika juhendamine ja supervisioon.
 • Praktika.

Koolitajad: Reet Raukas, Marge Põldma, Kristi Arendi, Siret Saarsalu, Tuuli Taimur, Ege Johanson, Oivi Uibo, Julia Laanemets, Helle Nurmsalu, Kaarel Adamberg, Küllike Põlma, Maarja Lember, Alisa Josing, Kaia Lainola.

Dokument läbinutele: Tunnistus

Hind: Koolitusele registreerumisel tuleb tasuda registreerumistasu 42 eurot. Registreerumistasu arvestatakse õpingute alustamisel õppemaksu hulka. Registreerimismaksu ei tagastata.

Ühes osas tasumisel on õppemaks kokku 2988 eurot (2490 eurot + KM) ja maksegraafiku alusel tasudes on igakuine õppemaks esimesed 6 kuud 294 eurot (245 eurot + KM) ja seejärel 5 kuud 264 eurot (220 eurot + KM) kokku 3126 eurot (2605 eurot + KM). Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
Kontakt: velli@rahvatervis.ee

Lisainfo: Õppekava koostamisel on lähtutud WHO, UNICEFi ja välismaa koolide imetamisnõustajate kursuse programmidest ning tuginetud ka Eesti erialaekspertide soovitustele.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses, arvestatud kodutööd ja vahetestid, vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud seminaritöö ja täismahus läbitud praktika.

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel, väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Õppekava


Toitumisnõustaja väljaõpe

Toimumisaeg: 26.08.2022–25.08.2023,  24 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30.
Asukoht: Väike-Paala 1, 11415 Tallinn (Rahvatervise Akadeemia)
Sihtrühm: Tervishoiutöötajad, teised tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid ja toitumisnõustaja eriala omandada soovijad.
Keel: eesti
Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisnõustamise edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 5. taseme toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.
Koolituse lõpetanud õppija:

 • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
 • analüüsib erinevate sihtgruppide toitumist ja valib selle parandamiseks sobiva meetodi;
 • annab tasakaalustatud toitumise soovitusi, sh erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks, seedimise toetamiseks ja söömishäirete tekke ennetamiseks;
 • otsib vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab oma tegevuses;
 • rakendab kliendinõustamisel erinevaid nõustamistehnikaid;
 • tuvastab olukorra, kus klient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja teeb nendega asjakohast koostööd.

Õppe kogumaht: 650 akadeemilist tundi, millest 214 tundi on auditoorset tööd ja 436 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2–4 õppepäeval kuus (N–L).

Õppe sisu:

 • Toitumisnõustamise alused
 • Toitumisõpetus
 • Tervishoiuteenuste korraldamise alused
 • Liikumissoovitused ja kehalise aktiivsuse mõju tervisele
 • Tervisesportlase toitumisnõustamine
 • Toitumise hindamise meetodid ning menüüde koostamine
 • Toitumuse hindamise meetodid
 • Toitumine erinevates vanusegruppides ja vahetustega tööaja korral
 • Toitumise biokeemia I
 • Seedimise anatoomia ja füsioloogia
 • Kehakaal, dieedid ja toitumisalased müüdid
 • Nõustamispsühholoogia ja -tehnikad
 • Toitumise epidemioloogia I: meetodid ja andmeallikad
 • Toiduohutus
 • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele ning toidupakendid
 • Keskkonnateadlik toitumine
 • Dietoloogia I
 • Lõputöö seminar

Koolitajad: Tuuli Taimur, Julia Laanemets, Teele Tiidt, Tagli Pitsi, Ege Johanson, Sirje Vaask, Mati Arend, Viive Einfeldt, Raili Saar, Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Kärt Jalajas, Velli Racioppi, Kaarel Adamberg, Laine Parts, Ene Viiard, Ülle Hõbemägi, Kristel Ehala-Aleksejev, Anne-Mai Küünemäe, Ailen Suurtee, Anna-Liisa Sutt, Kristi Arendi, Külli Holsting, Sirli Pehme, Eve Veromann, Liine Põldsam, Helena Väljaste, Liisa Kiiker.

Dokument läbinutele: Tunnistus

Hind: 2700 eurot (tasumisega ühes osas) või maksegraafiku alusel jagatuna 12 kuu peale: I sissemakse 372 eurot ja seejärel 11 makset 228 eurot kuus. Õppemaks või I sissemakse tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
Kontakt: maarja@rahvatervis.ee

Lisainfo: Lõpetamise tingimuseks on vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud kodutööd, vahetestid, lõpueksam ja lõputöö. Õppija lubatakse lõpueksamile ja lõputöö kaitsmisele, kui ta on osalenud vähemalt 75 % auditoorses töös, sooritanud õppeainete juurde kuuluvad kodutööd ja vahearvestused ning täitnud koolituslepingust tulenevad kohustused. Vahearvestuste, lõpueksami ja lõputöö positiivseks soorituseks peab saama vähemalt 75% punktidest. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel, väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Õppekava