Uudised / Valminud on juhend kooli- ja lasteaiaköökide kliimamõju hindamiseks

Eestis pakutakse aastas ligi 36 miljonit koolilõunat (sh lasteaialõunad), hinnanguliselt on nende einete kliimajalajälg kokku 45 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas. See on oluline valdkond, kus avalikul sektoril on väga konkreetsete ja üsnagi lihtsate sammudega võimalik sekkuda oma haldusala kliimamõjusse ning seda vähendada – just seda aitabki teha värskelt valminud juhend.

Juhend on suunatud inimestele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või teistegi avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest. Tutvustatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii menüü, seadmete ja nende kasutuspraktikate kui ka jäätmekäitluse analüüsimist. Meetmeid on mitmesuguseid ja enamikul neist on kliimakaitses eraldiseisvana vaid väike roll, kuid kõiki soovitusi kombineerides on võimalik säästa kuni 40% toidu- ja köögitehnika valdkonnas tekkivatest kasvuhoonegaasidest.

Juhend valmis projekti „CLIKIS-Network: kliimasõbralikud kooliköögid“ raames ning tugineb CLIKIS-projekti (ning sellele eelnenud KEEKS-projektide) analüüsitulemustele. Eesmärk on konkreetsetele ja selgetele kliimamõju arvutustele tuginedes näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik kliimamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kvaliteetset ning taskukohast toitu.

Juhendit saab lugeda mitmel moel:

Artikkel ilmus Eesti Rohelise Liikumise veebilehel.