Uudised / Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. September 2022

Seikluste Laegas alustab algaval õppeaastal sekkumise testimisega Võrumaal.

Seikluste Laegas (inglise keeles „Toybox“) on teaduspõhine 4–7-aastaste laste tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele suunatud lapsevanemaid kaasava sekkumine lasteaias. Sekkumises keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.

Sekkumine on välja töötatud 10 Euroopa riigi teadlase ja praktikute koostöös ning Tervise Arengu Instituudi ja valdkonna ekspertide ning praktikute poolt kohandatud Eesti oludele. Sekkumise eeltestimine toimus 2021/22 õppeaastal Põlvamaa 5 lasteaia 8 rühmas, 2022/23 hakkavad seda katsetama 9 Võrumaa lasteaeda ning 2023/24 õppeaastal kaasatakse Lääne-Virumaa lasteaiad. Käesoleval õppeaastal viiakse sekkumise mõju hindamiseks ellu ka pilootuuring võrdlusgrupiga.

Vaata Seikluste Laegast tutvustavat klippi.

Tööd viiakse ellu Norra toetusest 2014–2021 rahastatud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.