Uudised / COVID-19 meelespea

COVID-19 meelespea

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 13. September 2022

COVID-19 järjekordne laine on taas tuure kogumas, seetõttu võttis Tööinspektsioon teravdatud tähelepanu alla viiruse leviku pidurdamise.
 
Tööandjad peavad andma endast parima, et ettevõttest ei saaks alguse järjekordne kolle, mille tagajärjed on ebameeldivad nii inimeste kui ka ettevõtte tervisele. Töötajad peavad andma endast parima, pidades kinni ohutusnõuetest ja jälgides oma tervist.

Praegu, mil uus koroonalaine on alles hoogu kogumas, kehtib vanasõna „kergem on hoida kui oiata“. Tuletame taas meelde COVID-19 ennetuse abinõud, mis on ehk suvesoojuses tagaplaanile jäänud. Tuleb tõdeda, et ettevõtted on valdavalt eeskujulikud ja viiruse leviku tõkestamiseks midagi juba korda saatnud, kuid puudujääke on töökeskkonna riskianalüüsi korraldamisega.

Koroonaviiruse kontrolli all hoidmiseks:COVIDi juhised

 • tuletage töötajatele meelde, kuidas töökeskkonnas viiruse levikut takistada;
 • kontrollige, et isikukaitsevahendeid kasutatakse ja tehke see võimalikult lihtsaks;
 • hooli endast ja kolleegist - haigussümptomite ilmnemisel tuleb koju jääda, positiivse diagnoosi saamisel peab olema isolatsioonis. Eriti tuleb oma tervist jälgida reisimise, massiürituste ja muude võimalike kontaktide järel;
 • valmistuge ette kaugtöö tegemiseks, kontrollige üle tehnilised lahendused, sõlmige kaugtöö kokkuleppeid;
 • vaadake üle riskide vähendamise ja vältimise tegevuskava, selle puudumisel koostage see;
 • kontrollige regulaarselt kokkulepitud meetmete järgimist;
 • märgistage ohutusmärkidega ohualad (nt kliendialad, seminariruumid), kus tuleb kasutada isikukaitsevahendeid;
 • tunnustage töötajaid, kes hoolitsevad, et viirus nende tegevuse või ka tegevusetuse tõttu edasi ei leviks (nt neid, kes on vaktsineeritud);
 • mõelge läbi psühhosotsiaalse ohuteguriga toimetuleku tegevuskava, et toetada töötajaid ning vältida läbipõlemist;
 • vaadake üle riskianalüüs ja veenduge, et selles oleks kajastatud ka bioloogilised ohutegurid. Riskianalüüsi saate üles laadida Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas TEIS aadressil iseteenindus.ti.ee või teha see digitaalse töövahendi abil.

Vaktsineerimisest ja tõhustusdoosidest on abi! Vaktsineerimise hõlbustamiseks pakub Haigekassa endiselt teenust tööandjatele ning vaktsineerija saab ettevõttesse kutsuda, kui kirjutada oma soovist vaktsineerimine@haigekassa.ee või info@haigekassa.ee.

Soovi korral saate kutsuda oma ettevõttesse Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi, kes nõustab tasuta, kuidas töökeskkonda muuta tervist säästvamaks. Töökeskkonna konsultandi kutsumiseks saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee . Täpsemat teavet töökeskkonna konsultandi teenuse kohta on võimalik saada Tööinspektsiooni infotelefonilt 640 6000 või Tööinspektsiooni kodulehelt.

Lisalugemist leiab Tööelu portaalist:

Info vaktsineerimise kohta

Terviseameti juhised:

Artikkel ilmus Tööinspektsiooni veebilehel